Raskaan liikenteen ajo- ja lepoaikojen noudattamisessa puutteita Hämeessä

19.10.2021 10.46
Uutinen

Poliisin valtakunnallisena valvontateemana oli 11.-17.10.2021 välisenä aikana raskaan liikenteen valvonta. Hämeen poliisilaitos osallistui teemaan viikon aikana useina päivinä niin Kanta-Hämeessä kuin Päijät-Hämeessä.

Valvonnassa tarkastettiin yhteensä 96 ajoneuvoa, joista 18 oli ulkomaalaisia. Eniten huomautettavaa oli tieliikenteen sosiaalilainsäädännön noudattamisessa. Ajopiirturi ja ajo- ja lepoaikarikkomuksia tavattiin 30 kuljettajan kohdalla. Poliisin havainnot Hämeen poliisilaitoksen alueella olivat samanlaisia kuin koko valtakunnassa, ajo- ja lepoaikojen noudattamisessa on edelleen puutteita.

Ylikuormamaksu määrättiin neljästä kuljetuksesta. Kuorma oli puutteellisesti varmistettu kahdessa kuljetuksessa. Kolmessa kuljetuksessa oli puutteita asiakirjoissa. Lisäksi neljässä ADR -kuljetuksessa oli huomautettavaa.

Edelleen valitettavan paljon todettiin pysäytetyissä ajoneuvoissa epäkuntoisuuksia, yhteensä 13 ajoneuvossa oli huomautettavaa. Puutteet olivat kuitenkin sellaisia, ettei niiden todettu välittömästi vaarantavan liikenneturvallisuutta ja ajoneuvojen sallittiin jatkaa matkaa korjauskehotuksen kera. Turvalaiterikkomuksia todettiin ainoastaan 2 kappaletta, mitä on pidettävä pienenä määränä lähes sadasta pysäytetystä ajoneuvosta.

Raskaan liikenteen valvonta on ollut kuluvana vuonna yksi etukäteen vuodelle 2021 Poliisihallituksen määrittelemistä painopistealueista. Hämeen poliisi on pystynyt kuluvana vuonna, haasteellisesta tilanteesta huolimatta, täyttämään hyvin valvontavelvoitteensa raskaan liikenteen parissa.
 

Hämeen poliisilaitos Kanta-Häme Liikenne Päijät-Häme Uutinen
Hämeen poliisilaitos
liikennevalvonta
raskas liikenne