Raskaan liikenteen valvontajakson tuloksia Oulun poliisilaitoksen alueella

18.10.2021 13.54
Uutinen

Viime viikolla eli 11.-17.10.2021 oli poliisin valtakunnallinen valvontajakso kohdistuen raskaaseen liikenteeseen. Valvonnassa kiinnitettiin huomiota ajo- ja lepoaikojen noudattamiseen, kuorman varmistamiseen ja ajoneuvojen kuntoon, eli asioihin, joissa on havaittu edelleen selkeästi eniten rikkeitä.

Oulun poliisilaitoksen valvojat tarkastivat viikon aikana yhteensä 93 kotimaista ja kuusi ulkomaalaista ajoneuvoa. Ajo- ja lepoaikarikkomuksista kirjoitettiin seuraamuksia 17:lle ja ajopiirturirikkomuksista kolmelle. Ylikuormia tavattiin yhteensä yhdeksän kappaletta. Ajoneuvon epäkuntoisuudesta seuraamuksen sai kahdeksan kuljettajaa ja viideltä keskeytettiin matka. Ulkomaisista ajoneuvoista kahdelle ja kotimaisista 36:lle kirjattiin seuraamus. Valvonta toteutettiin koko poliisilaitoksen alueella.

Poliisi suorittaa raskaan liikenteen valvontaa teemavalvontojen muodossa mutta ilman erillistä teemaakin sitä tehdään viikoittain poliisilaitoksen alueella. 

Kainuu Laji Liikenne Oulun poliisilaitos Pohjois-Pohjanmaa Uutinen fi
Oulun poliisilaitos
liikenne
raskas liikenne
valvonta