Rikosten ja poliisin hälytystehtävien määrä laski Itä-Suomessa ensimmäisellä vuosipuoliskolla

27.7.2021 11.45
Uutinen

Itä-Suomessa poliisin tietoon tuli tammi-kesäkuun aikana yhteensä 20 427 rikosta. Samana aikana poliisin tehtävänä oli hoitaa 22 163 hälytystehtävää Itä-Suomen alueella.

Poliisin tietoon tulleiden rikosten määrä laski Itä-Suomessa tammi-kesäkuussa 6,43 prosentilla edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Jos tarkasteluun otetaan rikoslakirikokset eli jätetään liikennerikokset laskuista pois, niin vähennystä edelliseen vuoteen verrattaessa tulee liki yhdeksän prosentin verran. Lukumääräisesti rikosten määrä laski edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta noin 1 400 tapauksen verran. 
Tammi-kesäkuun aikana hälytystehtävien lukumäärä väheni edelliseen vuoteen verrattuna noin 1 200 tehtävällä (-5,2 prosenttia). Rikosten ja hälytystehtävien määrä on laskenut ensimmäisen kuuden kuukauden aikana myös valtakunnallisesti tarkasteltaessa. 

Omaisuusrikosten määrä väheni 

Tammi-kesäkuun aikana Itä-Suomessa poliisin tietoon tuli 8 786 omaisuusrikosta, mikä on 260 tapausta vähemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna. Eniten omaisuusrikoksista väheni vapaa-ajan asuntoihin kohdistuneet murrot, joita oli alkuvuodesta 75 tapausta vähemmän kuin edellisenä vuonna. Koronan myötä lisääntynyt etätyö vapaa-ajanasunnoilta käsin on varmaan ollut yksi vaikuttaja tähän kehitykseen.
Omaisuusrikoksissa myös valtakunnallisesti tarkasteltuna eniten lisäystä on ensimmäisen vuosipuoliskon aikana tapahtunut kiristysrikoksissa. Itä-Suomessa poliisin tietoon tulleiden kiristysrikosten määrä on lisääntynyt edellisestä vuodesta peräti 210,71 prosenttia, joka lukumäärällisesti on 59 tapausta enemmän kuin vuosi sitten. Näistä kiristysrikoksista suurin osa on sähköpostiviestillä tehtyjä bitcoin-kiristyksiä. Viestin lähettäjä kertoo saaneensa vastaanottajan tietokoneen hallintaansa ja uhkailee julkaisevansa uhrista kyseenalaisia kuvia internettiin ja sosiaaliseen mediaan, ellei uhri maksa viestin lähettäjälle tiettyä bitcoin-summaa.
- Mikäli tällainen viesti sähköpostiin tulee, niin vaadittua maksua ei pidä mennä maksamaan. Oikea tapa on tehdä asiasta rikosilmoitus poliisille, sanoo rikosylikomisario Harri-Pekka Pohjolainen Itä-Suomen poliisista. 
- Paras keino ehkäistä rikoksia on levittää tietoisuutta huijauksista ja keskustella asiasta oman lähipiirin kanssa. Jos herää epäily siitä, että on joutunut huijatuksi, on tärkeää reagoida välittömästi. Ripeät alkutoimenpiteet parantavat poliisin mahdollisuuksia saada rahat palautettua sekä rikolliset kiinni, Pohjolainen jatkaa.

Omaisuusrikoksista ensimmäisen puolen vuoden aikana on Itä-Suomessa lisääntynyt myös automurtojen määrä. Tammi-kesäkuun aikana Itä-Suomessa poliisin tietoon tuli 229 automurtoa, joka on lähes 50 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana. Lukumäärällisesti automurtoja oli 75 tapausta edellistä vuotta enemmän.  

Väkivaltarikosten ja etenkin seksuaalirikosten lukumäärä lisääntyi Itä-Suomessa

Poliisin tietoon tulleen väkivaltarikollisuuden määrä lisääntyi Itä-Suomessa vuoden alkupuoliskolla 4,76 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Lukumäärällisesti lisäystä oli 72 tapauksen verran. Erityisesti yleisillä paikoilla tapahtuneiden pahoinpitelyjen määrä lisääntyi. Tähän yhtenä selityksenä on koronarajoitteiden purkaminen kevään ja alkukesän aikana eli ihmisten liikkuvuus yleisillä paikoilla lisääntyi.
Sen sijaan poliisin tietoon tulleiden yksityisten paikkojen pahoinpitelyjen ja perheväkivaltatapausten määrä pysyi ennallaan.
  
Ikävänä kehityssuuntauksena on törkeiden pahoinpitelyiden sekä henkirikosten ja henkirikosten yritysten määrän lisääntyminen. Poliisin tietoon tulleiden törkeiden pahoinpitelyiden määrä lisääntyi tammi-kesäkuussa reilut 66 prosenttia, joka lukumäärällisesti on 26 tapausta enemmän kuin edellisenä vuonna. Henkirikoksien ja henkirikosten yritysten määrä lisääntyi Itä-Suomessa 50 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Valtakunnallisesti tarkasteltuna väkivaltarikosten määrä on pysynyt viime vuotisella tasolla. 

Itä-Suomessa poliisin tietoon tulleiden seksuaalirikosten määrä lisääntyi alkuvuonna kaikkiaan yli 47 prosentilla, joka lukumäärällisesti on 65 seksuaalirikosta enemmän kuin vuotta aiemmin. Muun muassa lapsen seksuaaliset hyväksikäyttötapaukset lisääntyivät tammi-kesäkuussa yli 45 prosenttia ja seksuaaliset ahdistelutapaukset lisääntyivät lähes 91 prosenttia edellisestä vuodesta.        

Poliisin tietoon tulleiden huumausainerikosten lukumäärä väheni 

Itä-Suomessa poliisin tietoon tulleiden huumausainerikosten määrä on vuoden alkupuoliskolla vähentynyt lähes 50 prosenttia edellisestä vuodesta. Viime vuonna huumausainerikosten määrää kasvatti Tullin paljastama Tor-verkossa toimineen Silkkitie -myyntisivuston palvelimen takavarikointi ja tästä materiaalista paljastuneiden huumausainerikosten tutkinta. Itä-Suomen poliisilaitoksen tutkittavaksi tuosta Tullin paljastamasta rikoskokonaisuudesta tuli kaikkiaan yli 400 eri asteista huumausainerikosta.

Poliisin tietoon huumerikoksista tulee vain murto-osa eli huumausaineiden ja niiden käyttäjien määrä on huolestuttavasti lisääntynyt. Huumeiden hankkiminen on nykyisin helppoa ja sen vuoksi etenkin nuorten käyttäjien määrä on ikävä kyllä lisääntynyt. 
Lisääntynyt huumausaineiden käyttö näkyy myös liikenteessä, jossa rattijuopumustapauksissa yli kolmanneksessa päihtymys on aiheutettu muulla kuin alkoholilla. 

Talousrikoksia tutkintaan edeliistä vuotta vähemmän

Itä-Suomessa poliisin tietoon tuli tämän vuoden tammi-kesäkuussa 69 talousrikosta, joka on 50 tapausta vähemmän kuin vuotta aiemmin. Talousrikostutkinnassa on tämän vuoden tammi-kesäkuun aikana saatu rikoshyötyä poliisin haltuun yhteensä 548 610 €.

Liikennerikosten kokonaismäärä pysynyt edellisen vuoden tasolla

Itä-Suomessa poliisin tietoon tulleiden liikennerikosten määrä on vuoden alkupuoliskolla pysynyt edellisen vuodan tasolla. Liikenneturvallisuuden vaarantamiset ovat lisääntyneet reilun 17 prosenttia, mutta esimerkiksi törkeät liikenneturvallisuuden vaarantamiset ovat puolestaan vähentyneet reilut 43 prosenttia. Koko maata tarkasteltaessa liikennerikosten määrä on lisääntynyt noin kahdeksan prosenttia.

- Törkeät ylinopeudet ovat kuitenkin olleet kevään ja kesän aikana ilmiönä koko maassa ja poliisi on huolissaan etenkin nuorten liikennekäyttäytymisestä. Ylinopeusjuttujen lisäksi poliisia työllistävät lukuisat kansalaisten valvontapyynnöt häiritsevästä liikennekäyttäytymisestä yöaikaan. Myös mopo- ja automiitit ovat työllistäneet poliisia myös tänä kesänä, kertoo komisario Seppo Porokka Itä-Suomen poliisilaitoksen liikennepoliisista. 

Itä-Suomessa poliisin tietoon tulleiden rattijuopumusten määrä on laskenut tammi-kesäkuun aikana yli 17 prosentilla viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Laskua tapausmäärissä on niin törkeissä tekomuodoissa kuin myös perusmuotoisissa rattijuopumuksissa. Yksi syy rattijuopumusten vähenemiseen on varmasti se, että poliisipartiot eivät ole muiden tehtävien lomassa ehtineet tehdä rattijuopumusvalvontaa yhtä paljon kuin edellisenä vuonna.

Huumeiden vaikutuksen alaisena ajamisen osalta nimenomaan tapauskerrat ovat kasvaneet, ei niinkään niihin syyllistyneiden henkilöiden määrä. Sama henkilö on syyllistynyt samaan tekoon useampaan kertaan. Myös tähän asiaan Korona -rajoitteet vaikuttivat siten, että poliisi pystyi harvemmasta liikennemäärästä huomaamaan paremmin entuudestaan tunnetut autot ja niiden kuljettajat. 

Itä-Suomen alueella liikenteessä menehtyi tämän vuoden tammi-kesäkuussa seitsemän henkilöä, kun vastaavana ajanjaksona vuonna 2020 menehtyneitä oli 14. Myös liikenteessä loukkaantuneita oli alkuvuodesta Itä-Suomen alueella edellistä vuotta vähemmän eli tänä vuonna Itä-Suomen liikenteessä loukkaantuneita oli 161 henkilöä. Vastaavasti edellisenä vuonna loukkaantuneita oli samalla ajanjaksolla 193 henkilöä. Näillä mittareilla tarkasteltuna Itä-Suomessa liikenneturvallisuuden kehitys on ollut oikeansuuntaista. 
Myös valtakunnallisesti tarkasteltuna liikenteessä loukkaantuneiden ja menehtyneiden määrät ovat laskussa.  

Rikostorjunnan tulosten arviointia

Rikostorjunnan osalta on nähtävissä, että alkuvuonna lisääntynyt rikoslakirikosten määrä näkyy myös parantuneena rikosten selvitysprosenttina koko maassa. Itä-Suomessa rikoslakirikokset selvitettiin tammi-kesäkuun aikana 52,2 prosenttisesti eli parannusta edelliseen vuoteen 2,9 prosenttia.
Rikoslajeittain tarkasteltuna omaisuusrikosten selvitysprosentti hivenen parani. Sen sijaan henkeen ja terveyteen kohdistuneita rikoksia ei onnistuttu selvittämään edellisen vuoden tasolla. Itä-Suomessa väkivaltarikokset selvisivät alkuvuodesta 69,3 prosenttisesti, kun vastaavana aikana viime vuonna selvitysprosentti oli 72,6.  
Yleinen tutkinta-aikakehitys ei edelleenkään ole ollut tavoitteen mukaista, keskimääräinen tutkinta-aika rikoslakirikosten osalta piteni 20 vuorokaudella ja on nyt 186 vuorokautta eli noin puoli vuotta. Vaikka tämä suuntaus on valtakunnallinen, Itä-Suomen poliisilaitoksessa negatiivisen kehityksen keskeisin selittävä tekijä oli erityisesti massarikoksia tutkivien ryhmien suuri iäkkään työn varanto, joka oli syntynyt jo aikaisempien vuosien aikana. 

Hälytystehtävien määrä hieman laski

Itä-Suomessa poliisi hoiti vuoden alkupuoliskolla 22 163 A- ja B-luokan hälytystehtävää, joka on 
1 216 tehtävää vähemmän kuin samalla tarkastelu jaksolla vuotta aiemmin. Kun lasketaan mukaan poliisipartioiden oma-aloitteiset tehtävät sekä kiireettömät tehtävät, niin Itä-Suomessa poliisi hoiti tammi-kesäkuun aikana yhteensä 49 313 tehtävää. 
Kun tarkastellaan A -kiireellisyysluokan tehtäviä, niin niiden määrä laski edellisvuodesta yli 900 tehtävällä. Näin suuren tehtävämäärän pudotuksen takana on varmaan koronarajoitteiden myötä vähentynyt ihmisten liikkuvuus.

Alku vuoden aikana Itä-Suomessa poliisi oli A -kiireellisyysluokan tehtävissä paikalla keskimäärin 12,8 minuutissa tehtävän hätäkeskukselta saatuaan. Kun tarkastellaan A- ja B -kiireellisyysluokan tehtäviä yhdessä niin paikalle tulo kesti keskimäärin 18,3 minuuttia. Toimintavalmiuden osalta voidaan todeta, että olemme pysyneet vuoden ensimmäisellä puoliskolla tulostavoitteissa. Toimintavalmiusaika Itä-Suomessa on hyvä ottaen huomioon alueen maantieteellinen laajuus ja vesistöistä johtuvat pitkät välimatkat.

Itä-Suomen poliisilaitoksen myöntämien lupien määrä lähti loivaan kasvuun

Poliisin lupapalveluissa lupien kysynnässä on ollut viime vuosina erittäin voimakasta vuosittaista vaihtelua. Tämä on asettanut suuret haasteet työmäärien ja asiakaspalvelujen hallintaan. Viimeisin ns. normaali vuosi oli vuosi 2018. Vuonna 2019 myönnettiin lupia 30 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna 2018. Muutos johtui suurelta osin pankkien kiristyneestä käytännöstä henkilöllisyyttä osoittavien asiakirjojen suhteen (ajokortti ei enää kelvannut). Kyseessä oli monessa mielessä myönteinen asia. On tärkeää, että henkilöllä on virallinen henkilöllisyyttä osoittava asiakirja. Se helpottaa asiointia mm. eri viranomaisten kanssa, pankeissa ja ulkomailla matkustettaessa. Vuonna 2020 tuli sitten Korona ja se aiheutti lupien kysyntään 40 prosentin vähennyksen. Nyt eletään edelleen Koronan aiheuttamaan epävarmuusaikaa. Koronalla on merkittävä vaikutus ihmisten matkustamiseen ja se vaikuttaa suoraan matkustusasiakirjojen (passit ja henkilökortit) kysyntään.

Vuoden 2020 tammi - kesäkuun aikana myönnettiin poliisilaitoksen lupapalveluissa yhteensä 40 944 lupaa ja vuonna 2021 vastaavana ajanjaksona 44 078 lupaa. Lupamäärissä on siten kasvua 3 134 kpl. Passien ja henkilökorttien kysyntä on viimeisten viikkojen aikana lisääntynyt johtuen matkustukseen liittyvien Korona -rajoitusten lieventämisestä. Kysynnän kasvua on ollut etenkin henkilökorteissa. Tämä johtuu siitä, että monella henkilöllä ei ole vieläkään mitään virallista henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa (passi tai henkilökortti). Lisäksi henkilökortti on pienemmän kokonsa takia käytettävämpi.

Vuonna 2021 tammi - kesäkuun aikana passeja on myönnetty viisi prosenttia (-1 103 kpl) vähemmän ja henkilökortteja 33 prosenttia (4 577 kpl) enemmän kuin vuonna 2020 vastaavana ajanjaksolla. Myönnettyjen aselupien määrässä on tapahtunut lievää laskua neljän prosentin verran. 

Maakuntakohtaiset tilastot löytyvät alla olevasta linksitä
Poliisin tilastot

Etelä-Savo Itä-Suomen poliisilaitos Liikenne Pohjois-Karjala Pohjois-Savo Rikokset ja tutkinta Uutinen Valvonta- ja hälytystoiminta
Itä-Suomen poliisilaitos
tilastot