Sähköpotkulautoihin liittyvät onnettomuudet lisääntyneet Itä-Suomessa

Julkaisuajankohta 11.7.2022 11.36
Uutinen
Kaksi sähköpotkulautaa parkkeerattuna poliisiauton viereen.

Itä-Suomen poliisi ja alueen sairaanhoitopiirit ovat selvittäneet sähköpotkulautoihin liittyviä liikennerikkomuksia ja onnettomuuksia. Onnettomuudet ovat alueella lisääntyneet ja niiden seurauksena on ollut myös vakavia aivovammoja.

Keskustelu sähköpotkulaudoista käy vilkkaana. Keskustelut painottuvat erityisesti liikennesääntöihin, parkkeeraukseen ja onnettomuuksiin. Liikenneturvan vuosina 2021 ja 2022 teettämien kyselyiden mukaan sähköpotkulautoja koskevat liikennesäännöt tunnetaan huonosti. Katukuvassa näkyy paljon esimerkiksi jalkakäytävillä ajelua sekä kavereiden kyyditsemistä. Molemmat ovat tieliikennelaissa kiellettyjä.  

Vaikka sähköpotkulaudat tarjoavat kätevän kulkuvälineen varsinkin lyhyisiin matkoihin kaupunkialueilla, niiden on todettu lisänneen myös turvattomuuden tunnetta. Liikenneturvan kyselyihin vastanneista moni on kokenut joutuneen vaaratilanteeseen sähköpotkulautailijoiden vuoksi, niin kävellen, pyörällä, kuin autollakin.

Asfaltti-ihottumasta aivovammoihin

Itä-Suomen poliisin ja alueen sairaanhoitopiirien selvityksen mukaan sähköpotkulautoihin liittyvät onnettomuudet ovat päivittäisiä ja painottuvat etenkin viikonloppuöihin. Erityisesti päihtyneenä ajavat nuoret aikuiset saavat sairaalahoitoa vaativia vammoja joutuessaan onnettomuuksiin. Osa vammoista on lieviä, kuten asfaltti-ihottumaa, pieniä ruhjeita ja murtumia, mutta pahimmillaan onnettomuudet ovat johtaneet vakaviin, neurokirurgista leikkaushoitoa vaativiin aivovammoihin ja tehohoitoon. 

Poliisin tietoon ja tutkintaan tulee kuitenkin vain murto-osa onnettomuuksista. Yleisimmät epäilyt liittyvät liikenneturvallisuuden vaarantamiseen ja liikennejuopumukseen moottorittomalla ajoneuvolla, eli tankojuopumukseen. 

Poliisi valvoo myös sähköpotkulautojen käyttöä muun valvonnan yhteydessä

Poliisi valvoo Itä-Suomessa myös sähköpotkulautojen käyttöä muun liikenteen valvonnan yhteydessä. Valvonnassa poliisi kiinnittää yleensä huomiota sähköpotkulautojen käyttötapaan ja tilannenopeuteen, sekä matkustajien kuljettamiseen. 

Sähköpotkulautojen käyttöön liittyvät kielteiset ilmiöt näkyvät yleisimmin pienillä alueilla, kaupunkien keskustoissa. Poliisin valvontaa tehokkaampi keino kielteisiin ilmiöihin puuttumiseksi olisi mahdollisesti kaupunkien ja sähköpotkulautaoperaattorien välinen vuoropuhelu käyttäjien toiminnan rajoittamiseksi. Onnettomuuksien välttämiseksi sähköpotkulautojen toimintaa voisi rajoittaa esimerkiksi pudottamalla nopeuksia yöaikaan tai rajaamalla käyttöaluetta. 

Ohjeita turvalliseen liikkumiseen sähköpotkulaudalla

Sähköpotkulaudalla kulkevan tulee noudattaa samoja liikennesääntöjä kuin polkupyöräilijän. Sähköpotkulaudoilla ei liikuta jalkakäytävillä, vaan polkupyörille tarkoitetuilla väylillä tai kaistoilla. Pyörätien tai kaistan puuttuessa sähköpotkulaudalla kuljetaan ajotien oikeassa reunassa. Sähköpotkulautailijaa koskevat myös samat suojatiesäännöt, kuin pyöräilijää: suojatien saa ylittää ajaen, mutta vain taluttaessa autoilijan on annettava esteetön kulku. 

Sähköpotkulautailijan tulee kiinnittää huomiota

  • sopivaan tilannenopeuteen ja muuhun liikenteeseen. Nopeuden tulee pysyä aina sellaisena, että ajoneuvo on hallittavissa ja kuljettaja voi ennakoida tilanteita. 
  • Sähköpotkulautailijan tulee myös käyttää kypärää, eikä laudalla saa kyyditä muita. 
  • Sähköpotkulauta tulee pysäköidä niin, että siitä ei aiheudu haittaa muille kulkijoille. 
  • Päihtymys tai väsymys ei saa haitata sähköpotkulaudan turvallista kuljettamista. Poliisi voi sakottaa sähköpotkulautailijaa todetessaan tankojuopumuksen. 

Ota siis muut ihmiset huomioon liikenteessä, mutta älä unohda myöskään itseäsi. Meillä kaikilla on oikeus turvalliseen liikenteessä liikkumiseen. 

Etelä-Savo Itä-Suomen poliisilaitos Liikenne Pohjois-Karjala Pohjois-Savo Uutinen