Sisä-Suomen poliisilaitos valvoo tehostetusti suojateitä 22.8.-4.9.2022

Julkaisuajankohta 19.8.2022 12.19
Uutinen

Sisä-Suomen poliisilaitos valvoo tehostetusti liikennekäyttäytymistä suojateillä kahden viikon ajan. Liikenteenvalvontaa tehostetaan Jyväskylässä ja Tampereella sekä muissa Pirkanmaan ja Keski-Suomen kunnissa. Valvontajakso on osa valtakunnallista suojatievalvontateemaa.

Valvonnassa kiinnitetään erityistä huomiota moottorikäyttöisten ajoneuvojen kuljettajien liikennekäyttäytymiseen. Avainasemassa valvonnassa on suojateillä ja niiden tuntumassa tapahtuvat liikennerikokset, -rikkomukset ja pysäköintivirheet. 

-Moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettaja vaikuttaa merkittävästi myös suojateiden turvallisuuteen. Ennakoinnin ja muun liikenteen huomioimisen tulisi aina olla oleellinen osa kuljettajan liikennekäyttäytymistä. Valvontateema on ajankohtainen, sillä koulujen alettua kaduilla on paljon pieniä lapsia koulumatkoillaan, kertoo komisario Tomi Koponen.

Koposen mukaan ajoneuvon kuljettajan täytyy huomioida riittävän ajoissa suojatielle aikova jalankulkija ja omalla toiminnallaan osoittaa, että hän on havainnut jalankulkijan. Lisäksi suojatietä lähestyessä on noudatettava erityistä varovaisuutta ja ajettava sellaisella nopeudella, että ajoneuvon voi tarvittaessa pysäyttää ennen suojatietä, Koponen muistuttaa.

Sisä-Suomen poliisilaitos Uutinen Valvonta- ja hälytystoiminta