Suojattomien tienkäyttäjien valvontapäivän tuloksia Oulun poliisilaitoksen alueelta

7.10.2021 13.37
Uutinen

Suojattomien tienkäyttäjien valvonta toteutettiin päivän mittaisena tehovalvontana keskiviikkona 6.10.2021.

Erityisesti valvonnassa kiinnitettiin huomiota pyöräilijöiden valoihin hämärän aikana, liikennevalojen noudattamiseen ja jalkakäytävällä ajamiseen. Ilahduttavaa oli nähdä että seikat, joihin valvonnassa erityisesti kiinnitettiin huomiota, olivat kunnossa. Poliisilaitoksen alueella jouduttiin yhdelle sähköisellä kulkuvälineellä liikkuneelle kirjoittamaan sakko ja toiselle antamaan huomautus. Nämä tapahtuivat Oulussa. Oulussa myös viidelle jalkakäytävällä pyöräilleelle ja neljälle päin punaista ajaneelle kirjoitettiin sakko. Kainuun alueella seitsemälle ja Jokilaaksossa 11:lle annettiin huomautus valotta ajamisesta polkupyörällä. Oulussa valotta ajajia tavattiin 18, heistä neljä sai huomautuksen ja 14:lle kirjoitettiin sakko. Oulussa kaikki saivat samalla myös etu- ja takavalon, jotka Oulun kaupunki oli toimittanut poliisille jaettavaksi valvonnan yhteydessä. 

Muussa kuin moottorikäyttöisessä ajoneuvossa on käytettävä eteenpäin valkoista tai vaaleankeltaista valoa näyttävää valaisinta ja taaksepäin punaista valoa näyttävää valaisinta, kun ajoneuvoa ajetaan tiellä pimeän tai hämärän aikaan taikka näkyvyyden ollessa sään vuoksi tai muusta syystä huonontunut. Jalkakäytävällä saa polkupyörällä tai siihen rinnastettavalla laitteella ajaa ainoastaan alle 12-vuotias. Kypärän käyttöä ei voi liiaksi korostaa sen suojaavan vaikutuksen vuoksi.

Tilastokeskuksen tilaston mukaan kuluvana vuonna (1-7/2021) tieliikenteessä Suomessa on loukkaantunut 241 polkupyöräilijää ja 118 jalankulkijaa. Kyseisiä tienkäyttäjiä on kuollut alkuvuodesta yhteensä 18 (pp 6 ja jk 12). On hyvä huomioida, että kaikki pyöräilijöiden onnettomuudet, varsinkaan ns. yksittäisonnettomuudet, joissa ei ole muita osallisia, eivät tule poliisin tietoon ja eivät täten päädy viralliseen tilastoon. Tällaisia tapauksia on vuodessa useita tuhansia ja nämä tapaukset näkyvät ainoastaan hoitoilmoitusjärjestelmässä (HILMO).

Pyöräilijän kuolemantapauksissa noin joka toisessa tapauksessa oli osallisena myös auto. Pyöräilijöiden loukkaantumisista 70 prosenttia tapahtui risteyksissä. Noin puolet henkilövahingoista tapahtui pyörätien jatkeella risteyksessä. Jalankulkija- ja polkupyöräonnettomuuksien tyypillinen tapahtuma-aika sijoittuu arkipäivien työmatka- ja koululiikenteeseen (klo 07–09 ja klo 15–18), jolloin tapahtuu yli 40 prosenttia kaikista onnettomuuksista.
 

Kainuu Liikenne Oulun poliisilaitos Pohjois-Pohjanmaa Uutinen fi
Oulun poliisilaitos
jalankulku
liikenne
pyöräily
urheilu
valvonta