Taksiliikenteen valvonnassa todettiin puutteita, asiat pääosin kunnossa

Julkaisuajankohta 16.12.2022 20.05
Uutinen
Traficomin virkailija ja poliisi seisovat taksijonon vieressä ja keskustelevat yhden taksikuskin kanssa.

Lapin poliisilaitoksen, Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ja Verohallinnon yhteisissä taksiliikenteen valvontaiskuissa Rovaniemellä havaittiin puutteita lähinnä tietojen ja liikenneluvan esittämisessä.

Torstaina 15.12. ja perjantaina 16.12. Rovaniemellä toteutetuissa valvontaiskuissa tarkastettiin yhteensä 99 taksia, joista yhteensä 23:ssa oli huomautettavaa.  Eniten puutteita havaittiin takseissa, joissa luvanhaltijan nimi ja yhteystiedot tai kuljettajan nimi ei ollut asiakkaan nähtävillä. Puutteita ilmeni myös lupa-asiakirjojen esittämisessä.

Taksiliikenteen valvonnassa havaittiin seuraavia rikkeitä tai puutteita:

•    Kuljettajan nimi ei ollut matkustajan nähtävillä 8
•    Luvanhaltijan nimi ja yhteystiedot eivät olleet matkustajan nähtävillä 5
•    Taksiliikennöintiin oikeuttavaa asiakirjaa ei ollut esittää 8
•    Ajoneuvoa ei oltu rekisteröity luvanvaraiseen käyttöön 2
•    Taksinkuljettajan ajolupa ei voimassa 1
•    Ajoneuvon luovuttaminen ajoluvattoman käyttöön 1

Poliisilla on päävastuu taksiliikenteen valvonnasta 

Taksiliikenteen toimijoita ja liikenteen harjoittamista valvovat muun muassa poliisi, Liikenne- ja viestintävirasto, Verohallinto sekä aluehallintovirastot. Yhteisvalvonta on tehokas tapa valvoa taksiliikennettä. Yhdellä pysäytyksellä jokainen mukana oleva viranomainen tarkastaa samanaikaisesti omaan toimivaltaansa kuuluvia asioita.

Poliisi kirjoitti valvonnan aikana 2 sakkoa ja 21 liikennevirhemaksua. Eniten seuraamuksia määrättiin siitä, että kuljettajan ja yrityksen tiedot eivät olleet asiakkaan nähtävillä. Liikennelupa tai selvitys ilmoituksenvaraisesta taksiliikenteen harjoittamisesta puuttui myös muutamassa tapauksessa. 

−  Kokonaisuutena tilanne on hyvä, havaitut puutteet ovat pääosin pieniä. Kaikissa tarkastetuissa takseissa oli liikennelupa voimassa. Luvan voimassaolo tarkistettiin lupajärjestelmästä, vaikka kaikissa tapauksissa lupaa tai selvitystä ei pystytty esittämään tarkastustilanteessa. Valvontaan on suhtauduttu positiivisesti ja kaikki ovat pitäneet tärkeänä, että valvontaa tehdään, kertoo valvonnasta vastannut Lapin poliisilaitoksen ylikonstaapeli Pasi Vartioniemi.

Mitään liikenneturvallisuutta vaarantavaa ei havaittu, ajoneuvokalusto oli hyväkuntoista ja liikennekelpoista. Myös hintatiedot olivat asianmukaisesti matkustajan nähtävillä.

Taksissa tulee olla nähtävillä luvanhaltijan nimi- ja yhteystiedot sekä kuljettajan nimi

Valvonnassa havaittiin jonkin verran puutteita tietojen esittämisessä.  Kyseiset puutteet eivät varsinaisesti vaaranna liikenneturvallisuutta, mutta ne vaikuttavat matkustajan ja kuluttajan oikeuksien toteutumiseen.

Taksiliikenneluvan haltijan on vastattava ja huolehdittava siitä, että taksiliikenteessä matkustajan nähtävillä ovat asianmukaiset hintatiedot, luvanhaltijan nimi- ja yhteystiedot sekä kuljettajan nimi.

−  Valvonnassa havaittiin puutteita luvanhaltijan nimi- ja yhteystietojen ja kuljettajan tietojen esittämisessä.  Toivomme taksinkuljettajien ja taksiyrittäjien kiinnittävän huomiota mainittujen tietojen esilläpitoon, kertoo Liikenne- ja viestintäviraston asiantuntija Tiina-Liisa Ruotsalainen.

−  Taksiliikennettä harjoitettaessa ajoneuvossa tulee olla mukana taksiliikennöintiin oikeuttava asiakirja tai sen jäljennös. Asiakirja voidaan esittää pyydettäessä tarkastusviranomaiselle paperilla tai sähköisesti, joten edellytys on vaivattomasti täytettävissä, kertoo Ruotsalainen.

Verohallinto nostaa edelleen valvontatapahtumissa tehtyjen havaintojen perusteella sekä taksialan yrityksiä että kuljettajia tarkempaan selvittelyyn

−  Vaikka taksien tehovalvontahanke Verohallinnossa on päättynyt, kohdistamme luonnollisesti jatkossakin toimenpiteitä niihin, jotka ovat pyrkineet välttämään verovelvoitteitaan. Kehitämme valvontaa muutenkin niin, että Verohallinto saa hyviä aloitteita vaikkapa poliisilta, vaikka emme olisi kaikissa valvontatapahtumissa mukana, sanoo apulaisjohtaja Tarja Valsi Verohallinnosta.