Taksiliikenteen valvontaisku osoitti useita puutteita Länsi-Uudellamaalla

Julkaisuajankohta 6.11.2022 9.42
Uutinen

Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen, Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin, Verohallinnon ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston yhteisessä taksiliikenteen valvontaiskussa havaittiin useita puutteita.

Lauantaina 5.11. Espoossa toteutetussa valvontaiskussa tarkastettiin 41 taksia, joista yhteensä 17:ssä oli huomautettavaa. Poliisi kirjoitti valvonnan aikana yhteensä 19 liikennevirhemaksua pääasiassa siitä, että luvanhaltijan nimi tai kuljettajan nimi ei ollut asiakkaan nähtävillä. Liikennelupa tai selvitys ilmoituksenvaraisesta taksiliikenteen harjoittamisesta puuttui seitsemästä taksista, josta seuraamuksena oli liikennevirhemaksu.

Valvontaan osallistui yhdeksän poliisia Länsi-uudenmaan liikennevalvonnasta, kaksi asiantuntijaa Traficomista, kaksi verotarkastajaa Verohallinnosta ja viisi tarkastajaa Etelä-Suomen aluehallintovirastosta. 

Valvonnalle on tarvetta

Poliisin ja ennen kaikkea liikenneturvallisuuden näkökulmasta valvonta osoitti, että asiat ovat pääosin kunnossa, mutta pieniä puutteita on liikaa. Mitään liikenneturvallisuutta vaarantavaa ei havaittu, ja ajo-neuvokalusto oli yhtä poikkeusta lukuun ottamatta hyväkuntoista ja liikennekelpoista. Taksinkuljettajien ajolupa löytyi kaikilta tarkastetuilta kuljettajilta. Myös taksiliikennelupa oli voimassa kaikilla tarkastetuilla.

− Taksiliikenteen valvonnalle on selkeä tarve. Valvontaa aloitettaessa havaittiin joidenkin kuljettajien pyrkivän välttämään tarkastusta. Luvanvaraisessa ammattiliikenteessä asioiden pitäisi olla kunnossa kaikilta osin, toteaa ylikonstaapeli Jan-Erik Huurne Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksesta. 

Taksissa tulee olla nähtävillä hinnat, luvanhaltijan nimi- ja yhteystiedot sekä kuljettajan nimi

Taksiliikenneluvan haltijan on vastattava ja huolehdittava muun muassa siitä, että taksiliikenteessä matkustajan nähtävillä ovat asianmukaiset hintatiedot, luvanhaltijan nimi- ja yhteystiedot sekä kuljettajan nimi. Yli kolmasosassa tässä valvonnassa tarkastetussa taksissa havaittiin puutteita näiden tietojen esittämisessä. 

− Taksiliikenteen harjoittamisen perusasiat, kuten liikennelupien ja taksinkuljettajien ajolupien voimassa-olo sekä ajoneuvon rekisteröinti luvanvaraiseen käyttöön, olivat kunnossa kaikilla tarkastetuilla takseilla, mutta vaadittujen tietojen esilläpidossa on vielä selvästi kehittämisen varaa, toteaa Traficomin johtava asiantuntija Pasi Hautalahti.  

Noin joka viides taksinkuljettaja oli laiminlyönyt taksiliikenneluvan tai sen jäljennöksen mukana pitämisen.  

− Asiakirja voidaan esittää pyydettäessä tarkastusviranomaiselle paperilla tai sähköisesti, joten edellytys on vaivattomasti täytettävissä, kertoo Hautalahti.

Verohallinto nostaa edelleen valvontatapahtumissa tehtyjen havaintojen perusteella sekä taksialan yrityksiä että kuljettajia tarkempaan selvittelyyn

Vaikka taksien tehovalvontahanke Verohallinnossa on päättynyt, kohdistaa se luonnollisesti jatkossakin toimenpiteitä niihin, jotka ovat pyrkineet välttämään verovelvoitteitaan. 

− Kehitämme valvontaa muutenkin niin, että Verohallinto saa hyviä aloitteita vaikkapa poliisilta, vaikka emme olisi kaikissa valvontatapahtumissa mukana, sanoo apulaisjohtaja Tarja Valsi Verohallinnosta.

Ulkomaisen työvoiman käyttö ja työnantajan toiminta aluehallintoviraston valvonnassa

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoi työsuojeluviranomaisena ulkomaisen työvoiman käyttöä, työaikaa, palkkausta, vuosilomia työterveyshuollon järjestämistä ja miten työntekijöitä on ohjeistettu väkivallanuhan varalle. Ulkomaalaisella työntekijällä tarkoitetaan henkilöä, joka ei ole Suomen kansalainen. Valvonnan tavoitteena on reilun kilpailun ja reilujen työehtojen edistäminen sekä harmaan talouden ehkäiseminen.

Työsuojelutarkastuksessa valvotaan työnantajan toimintaa, ja tässä valvontatapahtumassa valvottiin erityisesti ulkomaalaislain, työaikalain, työterveyshuoltolain ja työsopimuslain työnantajalle asettamien velvoitteiden täyttymistä. Keskeiset valvottavat asiat olivat työnantajan ulkomaalaisen työntekijän työnteko-oikeuden varmistamisvelvollisuus, ajopäiväkirja, palkkaus, vuosiloma ja työterveyshuolto. 

Lisäksi työsuojeluviranomainen keräsi tarkastuksilla tietoa, jota se tulee hyödyntämään valvontatoiminnassaan. Valvonnan ohessa työsuojeluviranomainen jakoi työntekijöille ja työnantajille tietoa työnantajan velvollisuuksista ulkomaalaisen työvoiman käytössä.

Valvontatapahtumassa tavattiin itsenäisiä yrittäjiä sekä työsuhteessa olevia työntekijöitä. Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun tarkastuksissa ei havaittu työnteko-oikeudettomia ulkomaalaisia työntekijöitä. Ajopäiväkirja puuttui tai oli puutteellinen 12 työntekijältä. 

Taksivalvontaiskut ovat kehittäneet viranomaisyhteistyötä, ja tiedonvaihdolla on saatu esimerkiksi lisää konkreettisia valvontakohteita työsuojeluviranomaiselle. Tarkastustoimintaa taksialan työnantajiin jatketaan valvontaiskuissa saatujen ja analysoitujen tietojen perusteella vuonna 2023.

Liikenne Länsi-Uudenmaan poliisilaitos Uusimaa Uutinen