Taksiliikenteen valvontaiskussa havaittiin useita puutteita

Julkaisuajankohta 8.4.2022 12.59
Uutinen

Eilen 7.4.2022. Vantaalla toteutetussa Itä-Uudenmaan poliisin, Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin, Verohallinnon ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston yhteisessä taksiliikenteen valvontaiskussa havaittiin useita puutteita.

Viranomaisten yhteinen valvonta todettu toimivaksi yhteistoimintamalliksi, jossa jokainen mukana oleva viranomainen voi tarkastaa omaan toimivaltaansa kuuluvia asioita yhdellä pysäytyksellä. 

Valvonnalle selkeää tarvetta

Eilisessä valvontaiskussa tarkastimme 59 taksia ja puutteita havaittiin noin joka kolmannessa.  
– Poliisin toimesta liikennevirhemaksuja kirjoitettiin 19. Seuraamusten suuri lukumäärä osoitti, että valvonnalle on selkeää tarvetta, kertoo komisario Asko Sartanen Itä-Uudenmaan poliisista.

– Positiivisena huomiona voidaan liikenneturvallisuuden näkökulmasta todeta, että ajoneuvokalusto oli hyväkuntoista ja liikennekelpoista ja taksinkuljettajien ajolupa löytyi kaikilta tarkastetuilta kuljettajilta. Pieniä puutteita havaittiin silti liikaa. Kyse on kuitenkin luvanvaraisesta ammattiliikenteestä, joten asioiden pitäisi olla paremmin hoidossa, Sartanen toteaa.

Hinnat, luvanhaltijan nimi- ja yhteystiedot sekä kuljettajan nimi tulee olla nähtävillä

Taksiliikenneluvan haltijan on vastattava ja huolehdittava siitä, että matkustajan nähtävillä ovat asianmukaiset hintatiedot, luvanhaltijan nimi- ja yhteystiedot sekä kuljettajan nimi.

– Nämä ovat pieni puutteita, joiden korjaaminen on helppoa. Me Traficomilla toivomme taksinkuljettajien ja taksiyrittäjien kiinnittävän tähän enemmän huomiota. Yhteystietojen puuttuminen tai niiden hyvin kirjavat esittämistavat ovat asiakkaan näkökulmasta katsottuna ongelmallisia ja myös hintojen esittämisessä on vielä parannettavaa. Yhtenäisen esitystavan tarkoituksena on osaltaan helpottaa asiakasta hintavertailujen tekemisessä, kertoo Traficomin johtava asiantuntija Pasi Hautalahti. 

– Taksiliikennettä harjoitettaessa ajoneuvossa tulee olla mukana taksiliikennöintiin oikeuttava asiakirja tai sen jäljennös ja myös tämän osalta havaitsimme muutamia puutteita. Asiakirjan voi valvontatilanteessa esittää paperilla tai sähköisesti, joten tämäkin edellytys on vaivattomasti täytettävissä, Hautalahti toteaa.

Taksiyritykset verottajan seurannassa

Valvontatapahtumien ansiosta osalle taksiyrityksistä on tulossa lisää veroja maksettavaksi. 
– Valvontaiskuissa on löytynyt sekä yrityksiä että yksittäisiä kuljettajia, jotka ovat yrittäneet piilotella tuloja. Tässäkin valvontaiskussa havaitut tapaukset otetaan tarkempaan analyysiin ja tulemme tarvittaessa määräämme heille veroja maksuun, kertoo apulaisjohtaja Tarja Valsi Verohallinnosta.

Taksimatkustajat voivat ilmoittaa havaitsemistaan väärinkäytöksistä Verohallintoon vihjetietolomakkeella: Anna vihje verovilpistä - vero.fi


Ulkomaisen työvoiman käyttö ja työnantajan toiminta Etelä-Suomen aluehallintoviraston valvonnassa

Ulkomaisen työvoiman käyttöä, työaikaa, palkkausta ja miten työntekijöitä on ohjeistettu väkivallanuhan varalle, valvoi eilisessä valvontaiskussa työsuojeluviranomainen. Ulkomaalaisella työntekijällä tarkoitetaan henkilöä, joka ei ole Suomen kansalainen. 

– Valvonnan tavoitteena on reilun kilpailun ja reilujen työehtojen edistäminen sekä harmaan talouden ehkäiseminen, kertoo Etelä-Suomen aluehallintoviraston tarkastaja Janne Varonen.

– Työsuojelutarkastuksessa valvotaan työnantajan toimintaa ja tässä tapahtumassa valvoimme erityisesti ulkomaalaislain, työaikalain, vuosilomalain, työterveyshuoltolain ja työsopimuslain työnantajalle asettamien velvoitteiden täyttymistä. Keskeiset valvottavat asiat olivat työnantajan ulkomaalaisen työntekijän työnteko-oikeuden varmistamisvelvollisuus, ajopäiväkirja, palkkaus, vuosiloma ja työterveyshuolto, Varonen jatkaa.

Valvonnan ohessa työsuojeluviranomainen jakoi työntekijöille ja työnantajille tärkeää tietoa työnantajan velvollisuuksista ulkomaalaisen työvoiman käytössä sekä ohjeistusta asiakasväkivallan uhan varalta. 

– Työnteko-oikeudettomia ulkomaalaisia työntekijöitä ei tavattu. Taksivalvontaiskut ovat kehittäneet viranomaisyhteistyötä ja tiedonvaihdolla on saatu esimerkiksi lisää konkreettisia valvontakohteita työsuojeluviranomaiselle, summaa Varonen.

 

Itä-Uudenmaan poliisilaitos Liikenne Uutinen Vantaa