Tehostettua ulkomaalaisvalvontaa Itä-Suomessa

30.11.2021 15.44
Uutinen

Poliisi valvoi viime viikolla ulkomaalaislain ja sen säädösten noudattamista yhteystyössä Rajavartiolaitoksen ja Aluehallintoviraston kanssa.

Itä-Suomen poliisilaitos osallistui valtakunnalliseen ulkomaalaisvalvontaan 22.-28.11.2021. Valvontaan osallistui poliisilaitoksen ulkomaalaistutkintaryhmä yhteistyössä Aluehallintoviraston ja Rajavartiolaitoksen kanssa. Myös poliisilaitoksen valvonta- ja hälytys- ja liikennepoliisisektori osallistuivat valvontaan osana muuta poliisitoimintaa. 

Valvonnan tarkoituksena oli valvoa ulkomaalaislain ja sen nojalla annettujen säädösten noudattamista sekä torjua laitonta maassa oleskelua ja ihmiskauppaa. Samalla tavoite oli päivittää tilannekuvaa kyseisistä rikoksista. Valvonta painottui poliisin ennakkoon valitsemiin kohteisiin. 

Viranomaisyhteistyöstä on etua valvonnassa 

Viikon aikana poliisi tarkasti 163 henkilön maassa oleskelun edellytykset sekä 21 eri toimialoihin liittyvää valvontakohdetta, joista valtaosa oli ravintoloita ja hierontapalveluita tarjoavia yrityksiä. Valvontakohteissa poliisi ja Rajavartiolaitos tarkastivat maassa oleskelun ja työnteon edellytykset sekä työnantajan velvoitteiden toteutumisen. Aluehallintovirasto valvoi työsuojelutarkastuksissaan työlainsäädäntöön liittyviä velvoitteita. Näiden tavanomaisten valvontatoimenpiteiden lisäksi kohteissa haastateltiin useita kymmeniä henkilöitä ja heille tarjottiin opastusta työperäisen hyväksikäytön ja ihmiskaupan torjumiseksi.

Useimmissa valvontakohteissa ei havaittu puutteita maassa oleskeluun ja ulkomaiseen työnteko-oikeuteen liittyen. Viikon aikana tavattiin kaksi laittomasti maassa oleskelevaa henkilöä. Useimmissa työsuojelutarkastuksissa Aluehallintovirasto havaitsi puutteita työnantajan velvollisuuksien noudattamisessa. Viranomaiset tekevät tarpeellisia jatkotoimenpiteitä valvonnassa tehtyjen havaintojen perusteella. 

– Valvonta osoitti jälleen, että ulkomaalaisvalvonnalle on tarvetta ja viranomaisyhteistyöstä on siinä merkittävä etu. Niin henkilöiden opastaminen kuin epäkohtien havaitseminen onnistuvat yhdessä paremmin, kertoo rikoskomisario Matti Pitkänen Itä-Suomen poliisilaitoksen ulkomaalaistutkinnasta. 

Itä-Suomen poliisilaitos Uutinen Valvonta- ja hälytystoiminta
Itä-Suomen poliisilaitos
ulkomaalaislaki
valvonta