Tiedätkö miten toimia, jos joudut määrätyksi väliaikaiseen ajokieltoon?

8.11.2021 12.30
Uutinen

Liikennesääntöjä ja asetettuja nopeusrajoituksia tulee noudattaa. Poliisi puuttuu ylinopeuksiin ja liikennesääntöjen noudattamatta jättämisiin. Joskus rike voi tarkoittaa väliaikaista ajokieltoa, jolloin puhutaan ajokieltorikoksesta.

Läheskään aina ajokieltorikoksessa ei kuitenkaan ole kyse tietoisesti tehdystä rikoksesta, vaan inhimillisestä virheestä tai harkitsemattomuudesta. Varsinkin Lapin alueella, jossa välimatkat ovat pitkiä ja julkisen liikenteen palvelut vähäiset, ajo-oikeus on suurimmalle osalle erittäin tärkeä. 

Toimi näin, jos joudut määrätyksi väliaikaiseen ajokieltoon

  1. Lue huolella saamasi väliaikainen ajokieltomääräys ja sen yhteydessä annetut ohjeet.
  2. Jos koet, että ajokielto on oikein perustein määrätty, sinulla on oikeus jättää lausuma ajo-oikeuden tarpeestasi poliisille. Todisteellisella lausumalla voi olla vaikutus ajokiellon kestoon. Ohjeet lausuman jättämiseen löytyvät väliaikaisen ajokieltomääräyksen liitteistä. Lausuman tulee olla todisteellinen, eli liitteeksi esimerkiksi työsopimus/työtodistus tai työnantajan lausunto. Mikäli toimit yrittäjänä, selvitys yritystoiminnan luonteesta ja y-tunnus. Opiskelijoilta vaaditaan todistus opiskeluoikeudesta. Lausuma jätetään asuinpaikkakunnan poliisin lupavalvontaan. 
  3. Jos koet, että on tapahtunut virhe ja väliaikainen ajokielto on väärin perustein määrätty, sinulla on mahdollisuus hakea oikaisua saamaasi päätökseen väliaikaisesta ajokiellosta. Myös tähän löytyy ohjeet väliaikaisen ajokieltomääräyksen liitteistä. Oikaisuvaatimus jätetään sen paikkakunnan poliisin lupavalvontaan, jossa väliaikainen ajokielto on määrätty.

Jos jokin asia jäi askarruttamaan, voit olla yhteydessä asuinpaikkakuntasi poliisin lupavalvontaan.

Lapin alueella lupavalvonnan virkasähköposti on [email protected] Jotta asiaasi vastattaisiin mahdollisimman pian, ilmoita viestissä nimesi ja syntymäaika/asuinpaikka ja mitä asiasi koskee.

Miten ajo-oikeusasian käsittely etenee

Teosta riippuen asian käsittely etenee hieman eri tavoin. Poliisin esittäessä sakkovaatimuksen, joka ylittää 20 päiväsakkoa (esim. liikenneturvallisuuden vaarantaminen ja vakava piittaamattomuus, kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta, alkoholirattijuopumus), asia siirtyy syyttäjälle vahvistettavaksi. Tämän jälkeen ajo-oikeusasia käsitellään lupavalvonnassa. Mikäli henkilö on jättänyt pätevän lausuman, se otetaan huomioon määräaikaisen ajokiellon kestossa. Päätös määräaikaisen ajokiellon kestosta postitetaan tavallisena kirjeenä.

On lukuisia poikkeustilanteita, joilla on vaikutusta ajo-oikeuskäsittelyn etenemiseen. Normaalisti sakkomenettelyssä käsiteltävä asia voi edetä käräjäoikeuteen esimerkiksi, jos henkilö on kiistänyt syyllisyytensä, ei ole suostunut sakkomenettelyyn tai varmaa näyttöä syyllisyydestä ei ole. 

Jos teko on ollut törkeämuotoinen (esim. törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen, törkeä rattijuopumus, huumausainerattijuopumus), poliisi ei esitä sakkovaatimusta, vaan ajo-oikeusasia käsitellään vasta käräjäoikeuden annettua tuomion. 

Molemmissa tapauksissa henkilöllä on oikeus lausua asiassaan ja tämä kannattaakin tehdä mahdollisimman pian tapahtuman jälkeen, jotta se ei unohdu. Näin asian vireille tullessa, päätös voidaan tehdä odottamatta kuulemisaikaa, joka on kolme viikkoa.

Alaikäisten kuljettajien kohdalla asia etenee edellä mainitusti paitsi, että alaikäisille kuljettajille ja heidän vanhemmilleen varataan mahdollisuus tulla suulliseen kuulemiseen ennen päätöstä määräaikaisesta ajokiellosta. Asiasta lähetetään kuulemiskirje asianosaisille.
 

Lapin poliisilaitos Lappi Liikenne Poliisin ennalta estävä toiminta Poliisin lupapalvelut Uutinen
Lapin poliisilaitos
ajokielto
nopeusrajoitukset
ylinopeus