Toimintaohjeita suden aiheuttamiin konflikteihin
Tiesitkö miten toimit, jos havaitset suden jäljet pihapiirissäsi

Julkaisuajankohta 26.11.2020 13.20 | Muokattu 9.12.2020 klo 19.46
Uutinen
Kaksi sutta, päät alaspainuneina valkoisella hangella. Takana kolmas susi tarkkailee.
Kuva Sami Säily, Metsähallitus

Tiedätkö minne havainnot suden jäljistä omalla pihalla tulisi ilmoittaa? Tiedätkö mitä tehdä, jos havaitset suden pihallasi?

Syksyn mittaan poliisille on tehty useita ilmoituksia susista, jotka liikkuvat ihmisasetuksen lähellä tai ovat aiheuttaneet kotieläinvahinkoja. Kun lumi tulee maahan jäädäkseen, luultavasti myös havainnot susien tekemistä pihavierailuista lisääntyvät.

Runsas lumimäärä voi vaikeuttaa myöhemmin talvella susien liikkumista ja ruoan etsintää, jolloin ne liikkuvat lähemmäs ihmisasutuksia etsimään ravintoa. 

Susien pihavierailut ovat luonteeltaan hyvin erilaisia. Kaikkiin susien pihavierailuihin ei liity välitöntä hengen, terveyden tai omaisuuden vaaraa, koska kaikilla reviirialueilla ja niiden ulkopuolella sudet saattavat yksittäisiä kertoja kulkea lähellä ihmisasutusta. Piha-alueella tarkoitetaan asuin- tai tuotantorakennusten muodostamaa hoidettua aluetta.

Pääsääntönä on, että huolta tai mahdollista uhkaa aiheuttavasta sudesta ilmoitetaan riistanhoitoyhdistyksen petoyhteyshenkilölle. Uhkaa tai vakavaa vaaraa aiheuttavasta sudesta ilmoita hätäkeskukseen.

Tässä on lista yleisimmistä suden aiheuttamista ristiriitatilanteista (konflikteista), ja kenelle tilanteesta tulee ilmoittaa. Samat ohjeet koskevat kaikkia muitakin suurpetoja, kuten karhuja, ilveksiä ja ahmoja. 

Petoyhdyshenkilöt

Yhteystiedot löydät riista.fi -sivuilta

  • Havaitset suden jäljet hoidetulla piha-alueella tai sen välittömässä läheisyydessä.  
  • Havaitset suden hoidetulla piha-alueella, mutta se poistuu heti paikalta ihmisen havaittuaan.  

Hätäkeskus (112)

  • Susi on hoidetulla piha-alueella eikä poistu, tai jää kiertelemään lähiympäristöön.
  • Susi yrittää lähestyä ihmistä, ei väistä ihmistä tai käyttäytyy muutoin ihmistä kohtaan pelottomasti.
  • Susi aiheuttaa tai yrittää aiheuttaa henkilövahingon, tai yrittää käydä kotieläimen kimppuun. 
  • Susi on loukkaantunut tai sairas.
  • Susi on osallisena liikenneonnettomuudessa.
  • Susi on aiheuttanut merkittävän koti- tai tuotantoeläinvahingon.

Maaseutuelinkeinoviranomainen

Katso yhteystiedot kotikuntasi internet-sivuilta

  • Susi on tappanut metsästyskoiran tai laitumella olevan lampaan tai naudan.

Suden karkottaminen omatoimisesti hoidetusta pihapiiristä tai laitumelta sutta vahingoittamatta on sallittua. Jos susi käy esimerkiksi koiran kimppuun, kyseeseen voi tulla pakkotila, josta säädetään rikoslain 4:5 §:ssä. Omaisuuttaan saa hyökkäystilanteessa puolustaa, kunhan pakkotilalainsäädännön edellytykset täyttyvät. 

Etelä-Savo Itä-Suomen poliisilaitos Pohjois-Karjala Pohjois-Savo Poliisin ennalta estävä toiminta Uutinen Valvonta- ja hälytystoiminta