Toimita luvattomat sekä epäkuntoiset ja tarpeettomat aseet poliisille

Julkaisuajankohta 15.9.2022 8.54
Uutinen

Lapin poliisilaitos järjestää 10.10. - 25.11.2022 tehostetun ampuma-asekeräyksen toimialueellaan. Kampanjan tarkoituksena on kerätä ensisijaisesti luvattomat ampuma-aseet poliisin haltuun. Otamme vastaan myös epäkuntoisia ja tarpeettomia aseita.

Armovuosikeräyksen periaatteena on, että ampuma-aseen hallussapitäjälle ei koidu seuraamuksia luvattomasta ampuma-aseesta, jos hallussapitäjä luovuttaa aseen poliisille oma-aloitteisesti.

Luvattomat aseet voi luovuttaa nyt poliisille ilman seuraamuksia

Poliisi tiedostaa, että talouksissa on edelleen sellaisia luvattomia aseita, joiden aseluvat ovat rauenneet aseluvan haltijan kuoleman myötä mahdollisesti jo vuosikymmeniä sitten, eikä kyseisille aseille on aikanaan haettu uusia aselupia. 

Lisäksi luvattomien aseiden historia voi liittyä muun muassa sodanaikaiseen esineistöön, rikolliseen saantiin tai aseen muuntamiseen. Näidenkään aseiden hallussapito ei aiheuta seuraamuksia, jos aseen luovuttaminen poliisille tapahtuu oma-aloitteisesti.

Myös epäkuntoiset ja tarpeettomat aseet voi toimittaa poliisille

Luvattomien ampuma-aseiden lisäksi talouksissa on epäkuntoisia sekä tarpeettomia ampuma-aseita. Luvallisesta aseesta, joka sen epäkuntoisuuteen tai tarpeettomuuteen perustuen, on vailla tarkoituksensa mukaista käyttöä, on järkevää luopua. Kyseiset aseet muodostavat omistajilleen ja ympäristölle turvallisuusriskin.

Tuo ampuma-ase poliisille tai pyydä, niin noudamme

Kampanjan aikana poliisi järjestää lisäresursseja ampuma-aseiden vastaanottoon. Lisäksi poliisi kiertää kampanjan aikana toimialueellaan keräämässä aseita, joiden luovutuksesta on saanut etukäteisilmoituksen. Paikkakuntakohtainen aikataulu poliisin keräysyksiköille suunnitellaan sen jälkeen, kun ilmoituksia luovutettavista aseista on saatu.

Miten toimin?

Ilmoita poliisille luovutettavista aseista ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen aseasiat.lappi@poliisi.fi maanantaihin 3.10.2022 mennessä. Ilmoita nimesi, puhelinnumerosi, luovutuksen kohteena olevien aseiden sijainti sekä määrä sähköpostiviestissä. Voit tehdä ilmoituksen luovutettavista aseista myös puhelimitse kello 8 - 15 välisenä aikana numeroon 0295 466 250.
 

Lapin poliisilaitos Lappi Poliisin lupapalvelut Uutinen