Törkeitä petoksia koskevan rikoskokonaisuuden esitutkinta valmis

15.9.2021 11.27
Uutinen

Itä-Uudenmaan poliisin talousrikostutkintayksikkö on saanut valmiiksi vuonna 2019 tapahtuneiden epäiltyjen törkeiden petosrikosten esitutkinnan. Näiden petosten avulla epäillään hankitun erehdyttämällä yli 1,2 miljoonan euron edestä leasingrahoitusta uusiin IT-laitteisiin.

Erehdyttämisen kohteena uusimaalainen suuryhtiö

Erehdyttämisen kohteena on ollut uusimaalainen suuryhtiö, joka omassa valvonnassaan havaitsi epäselvyyksiä rahoittamiensa leasing-rahoitussopimusten osalta.  Epäilykset heräsivät, koska suuryhtiön kanssa leasingsopimuksen tehnyt yhtiö ajautui konkurssiin, eikä leasing-sopimuksen kohteena olleita laitteita löydetty ja asiasta aiheutui yhtiölle huomattavan suuret luottotappiot.  
 – Suuryhtiö teki asiasta tutkintapyynnön poliisille kesäkuussa 2020. Vasta poliisin tekemässä esitutkinnassa selvisi epäiltyjen henkilöiden toiminnan laajuus sekä tekotapa, kertoo tukinnanjohtaja rikoskomisario Mari Ajomaa. 

Esitutkinnassa selvisi, että Suomessa on toiminut eri alan yrityksille rahalainoja tarjoavia yhtiöitä (joita tässä käsitellään nimellä ”rahoitusta välittävät yhtiöt”), jotka hankkivat rahalainoina välittämänsä varat leasingrahoitusta myöntäviltä rahoittajilta. Rahalainaa tarvitsevina yhtiöinä näissä tapauksissa on ollut yhtiöitä, joilla on ollut taloudellisista syistä vaikeuksia saada rahoitusta liiketoimintaan perinteisiltä rahoittajilta, kuten pankeilta. 

 – Epäiltyjen rikosten tekotapana on ollut, että ns. rahoitusta välittävät yhtiöt ovat laatineet rahoitusta tarvitsevan yhtiön kanssa leasingsopimuksen IT-laitteista leasing rahoitusta tarjoavan yhtiön lomakkeilla ja rahoitusta välittävän yhtiön edustaja on laatinut laitelistauksen sarjanumeroineen laitteista, joita ei ole ollut olemassakaan tai laitteista, jotka ovat olleet huomattavan vanhoja ja arvottomia rahan saamiseksi suuryhtiöltä. Tämän seurauksena leasingrahoitusyhtiö on maksanut uusien laitteiden hankintaan tarvittavan summan varoja rahoitusvälittäjän tilille, välittäjä on ottanut välistä huomattavan palkkion ja maksanut loput varat rahaa tarvitsevalle yhtiölle rahalainana laitteiden sijaan, Ajomaa jatkaa.

Leasingsopimukseen merkittyjen laitteiden osalta epäillään, ettei niitä ole hankittu lainkaan tai kyseessä on ollut vanhat, arvoltaan vakuudeksi kelpaamattomat laitteet. Asiassa siis epäillään, että leasingrahoitusta tarjoavaa tahoa on erehdytetty sisällöltään väärillä leasingsopimuksilla lainamaan rahavaroja eri alan yhtiöiden liiketoimintaan ja rahoituksen välittäjinä toimivat yhtiöt ovat ottaneet välistä huomattavan palkkion itselleen lainatessaan suuryhtiön varoja eteenpäin. Mikäli rahalainaa ottanut yhtiö on mennyt konkurssiin, luottotappio on aiheutunut leasingrahoitusta tarjonneelle suuryhtiölle. Suuryhtiöille epäillään syntyneen asiassa huomattava vahingonvaara, koska leasingsopimusten vakuutena toimivia laitteita ei ole tosiasiassa hankittu, tai niiden arvo on ollut mitätön. 

Toiminta jatkunut useiden vuosien ajan

 – Epäillyn toimintatavan epäillään olleen laajamittaista ja sitä on tapahtunut useiden vuosien ajan. Rahoituksen välittäjinä toimineiden yhtiöiden edustajineen epäillään saaneen asiasta merkittävän rikoshyödyn, noin 300.000 euroa, kertoo Ajomaa.

Tämän petosrikoskokonaisuuden esitutkinta on nyt valmistunut ja se siirtyy nyt syyttäjälle syyteharkintaan.

 – Meillä Itä-Uudenmaan poliisin talousrikostutkinnassa on tutkittavana muitakin vastaavalla tekotavalla toteutettuja rikoskokonaisuuksia, joiden esitutkinta jatkuu edelleen, Ajomaa summaa.

Itä-Uudenmaan poliisilaitos Rikokset ja tutkinta Uutinen
Itä-Uudenmaan poliisilaitos
petos