Uusi poliisipäällikkö Ari Karvonen on aloittanut työssään

13.4.2021 14.28
Uutinen
Poliisipäällikkö Ari Karvonen seisoo oikeus-ja poliisitalo kyltin edessä
Kaakkois-Suomen uusi poliispäällikkö Ari Karvonen Kouvolan pääpoliisiaseman edustalla

Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen uusi poliisipäällikkö Ari Karvonen on aloittanut työssään 1.4.2021. Hallintotieteiden maisteri Karvonen siirtyi Kaakkoon Itä-Uudenmaan poliisilaitokselta.

Poliisipäällikkö Ari Karvoselle Kouvolan pääpoliisiasema on tuttu paikka. 2010-luvulla työskennellessään Keskusrikospoliisissa hän vieraili siellä usein. Nyt 35-vuotinen poliisiura on kääntänyt uuden lehden, kun Karvonen ottaa Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen johtaakseen. Kaakkoon Karvonen siirtyy Itä-Uudeltamaalta, missä hän toimi viisi vuotta poliisitoimintalinjan apulaispoliisipäällikkönä. Tätä ennen hän on toiminut muun muassa Keskusrikospoliisin järjestäytyneen rikollisuuden torjuntalinjan päällikkönä, valtakunnallisen PTR- rikostiedustelu- ja analyysikeskuksen päällikkönä sekä Länsi-Uudenmaan poliisin huume- ja rikostiedusteluyksikön päällikkönä. 

Millaisin tunnelmin ja ajatuksin poliisipäällikkö Ari Karvonen Kaakon siirtyy?

- Täytyy myöntää, että hieman kaksijakoisin tunnelmin. Toisaalta on haikeus lähteä pitkäaikaisesta ja hyvästä työpaikasta, mutta enemmän tietenkin pinnassa on suuri innostus ja uteliaisuus uudesta työstä täällä Kaakkois-Suomessa, hän sanoo. 

Karvonen kertoo lähtevänsä tutustumaan avoimin mielin poliisipäällikön tehtävään, poliisilaitoksen alueeseen ja toimintaympäristöön. Siis siihen, miten rakentaa Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson turvallisuutta entistä paremmaksi niin, että alueen asukkaat voivat kokea turvallisuuden tunnetta eli että on hyvä olla ja elää.  Tiedolla johtaminen on Karvoselle tärkeää. Hänen mielestään poliisin pitää pystyä työskentelemään ennakoivasti ja toimintaympäristön erilaisia muutoksia jatkuvasti tunnistaen. Suomen turvallisuusympäristö ja poliisin toimintaympäristö ovat muuttuneet voimakkaasti, nopeasti ja osin ennakoimattomasti. Tämä vaikuttaa kaikkeen poliisin toimintaan. Perinteiset uhat pysyvät, samaan aikaan uudet uhat haastavat.

- Meillä poliisissa pitää koko ajan tarkkailla ja tutkia omaa toimintaympäristöämme, poimia sieltä tietoa ja ilmiöitä, jotta pystymme ennakoimaan muutokset turvallisuuden kentällä. Tässä mielessä olemme etulyöntiasemassa, koska työssämme jatkuvasti muuttuva maailma näyttäytyy heti. 

- Meidän pitää pystyä reagoimaan muutoksiin nopeastikin ja takaamaan turvallisuus, ja takaamaan sen, että poliisilla on resurssit oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja oikeilla työvälineillä, Karvonen jatkaa. Toiminnan kehittäminen on hänen mielestään tehtävä aina kestävällä tavalla, tietoon perustuen ja varmistamalla, että kansalaisten palvelut parantuvat sekä oma henkilöstö voi hyvin työssään. Tähän liittyy myös olennaisesti oman toiminnan kriittinen tarkastelu sekä jatkuva uuden oppiminen, joka on Karvosen mukaan pakollista.

- Sitä kautta kehitytään koko ajan.

Kansalaisten luottamus poliisiin on kaiken perusta

Suomessa kansalaisten luottamus poliisiin on korkealla tasolla. Luottamus onkin poliisitoiminnan a ja o, myös Ari Karvosen mielestä.

- Poliisin toiminnan lähtökohta on, että kansalaiset luottavat poliisiin. Mehän olemme täällä ihmisiä varten. Tämä luottamus ratkaistaan arkipäiväisessä työssämme, ihan jokaisessa kohtaamisessa. Poliisin onnistuminen perustyössään on sitä, kun ihminen soittaa apua ja poliisi tulee nopeasti paikalle, kun rikokset selvitetään tehokkaasti ja oikeusvarmuus on korkealla tasolla. Siitä syntyy luottamus turvallisuuteen. 

- Turvallisuutta rakennetaan myös alueellisella viranomaisyhteystyöllä, korostaa Ari Karvonen. Kuntien sekä muiden viranomaisten kanssa tehtävä saumaton yhteistyö on poliisille tärkeää. Kaakkois-Suomen alueella pitkä itäraja luo myös omat erityispiirteensä viranomaisyhteistyölle, joka on muun muassa Rajavartiolaitoksen, Tullin ja Puolustusvoimien kanssa hyvin tiivistä ja saumatonta.

 - Monet asiat ovat meille viranomaisille yhteisiä ja ne vaativat onnistuakseen yhteistoimintaa. 

Tällaista on esimerkiksi ennalta estävä työ, joka on Karvosen mukaan halvin tapa torjua rikollisuutta. Vaikuttamistyö lähtee nuorista, ja tähän liittyvällä Ankkuritoiminnalla on saatu hyviä tuloksia aikaan. Ankkuritoiminta on moniammatillista yhteistyötä, jolla tuetaan lasten ja nuorten hyvinvointia ja estetään ennalta rikollisuutta. Toiminnalla pyritään myös estämään väkivaltaiseen ekstremismiin radikalisoitumista.

Ankkuritoiminta kohdistuu varhaisessa vaiheessa nuorten hyvinvoinnin edistämiseen ja rikosten ennalta ehkäisemiseen. Ankkuritoimintaa toteuttaa moniammatillinen tiimi, johon kuuluvat asiantuntijat poliisista, sosiaalitoimesta, terveystoimesta sekä nuorisotoimesta. Tiimi tapaa nuoren ja hänen perheensä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta nuorta voidaan tukea ja tarvittaessa ohjata avun tai tuen piiriin. Keskeistä on nuoren omien vahvuuksien huomioiminen ja tukeminen. Varhainen puuttuminen estää ja ehkäisee ongelmien kasautumisen ja vaikeutumisen.

 - Ankkuritoiminta, paikallinen ongelmanratkaisu sekä moniviranomaistoimintamallit ovat osoittautuneet toimiviksi monessa paikassa toimiviksi, ja näin on varmasti myös Kaakkois-Suomen poliisin alueella. 

Nuorten lisäksi Karvosella on huoli myös Kaakon alueella lisääntyneestä ilmiöstä, ikäihmisten huijaamisesta. Rikolliset pyrkivät käyttämään hyväkseen ikäihmisten hyväuskoisuutta ja puutteellista tietoteknistä osaamista. Yleisiä tapoja huijareille on lähestyä ikäihmisiä puhelimitse, sosiaalisessa mediassa tai sähköpostilla, ja koittaa houkutella uhria antamaan luottokortin numero, pankkitunnukset tai muita henkilötietoja. Taloudelliset menetykset voivat olla suuria. Myös valepoliisina esiintyminen on yleistä. 

- On hyvä muistaa, ja muistuttaa aika ajoin myös omia läheisiä, että kukaan viranomainen ei pyydä henkilö- tai pankkitietoja puhelimitse tai sähköpostilla.

Aktiivisesti viestivä ja arjessa näkyvä poliisi 

Poliisi hoitaa päivittäin jokaisen turvallisuutta koskettavia asioita, kuten rikostutkintaa, järjestyksen ja liikenteen valvontaa sekä lupapalveluita. Kiireelliset hälytystehtävät hoidetaan tehokkaasti alueelliset piirteet huomioiden myös poikkeuksellisissa tilanteissa.

- Vaikka poliisitoiminta perustuu lakiin, poliisin työ ei kuitenkaan ole vain mekaanista lain noudattamisen valvontaa, vaan myös arjen turvaamista ja yksilöiden oikeuksien kunnioittamista. Kaakkois-Suomen poliisilaitoksella on osaava ja ammattitaitoinen poliisi- ja siviilihenkilöstö. Virka-asemastaan riippumatta jokainen meistä toimii poliisilaitoksen ja koko poliisin käyntikorttina ja luo kuvaa kansalaisille poliisin toiminnasta.

Kaakkois-Suomen poliisilaitos tulee jatkossa viestimään aktiivisesti turvallisuustilanteesta sekä poliisin arkisesta työstä niin, että meitä on helppo lähestyä niin kadulla kuin verkossa. 

- Pyrimme olemaan läsnä niin nuorille kuin varttuneemmille kansalaisille eri kanavilla. Sosiaalisessa mediassa kannattaa ottaa seurantaan niin poliisilaitoksen Twitter, Facebook kuin Instagram. Kaikki viralliset sometilimme löytyvät verkkosivuiltamme.

Poliisipäällikkö Ari Karvonen odottaa jo koronapandemian loppua, ja että päästään kohtaamaan kuntalaisia ja yhteistyötahoja kasvotusten.

- Itsekin karjalaisena uskon sopivani hyvin joukkoon, naurahtaa Karvonen. 

Siihen asti verkostoidutaan digitaalisesti.

Kaakkois-Suomen poliisilaitos Poliisin toiminta ja kehittäminen Uutinen
Kaakkois-Suomen poliisilaitos
virkanimitykset