Våldshandlingar, hemutryckningar och höga hastigheter i Östra Nyland

Utgivningsdatum 18.1.2022 13.17 | Publicerad på svenska 21.1.2022 kl. 13.04
Nyhet

Förra veckan sysselsattes polisen i Östra Nyland av vålds- och hemutryckningsuppdrag samt höga hastigheter i trafiken. Dessutom ledde ett misstänkt trafikbrott i Jyväskylä till att polisen kom flera andra brott på spåret.

En utkörning i Jyväskylä ledde till att polisen i Östra Nyland kom flera andra brott på spåret

Händelsekedjan fick sin början torsdagen den 13 januari i Jyväskylä, där en man från Kervo är misstänkt för att ha gjort sig skyldig till bland annat grovt äventyrande av trafiksäkerheten genom att köra i mycket hög hastighet i ett område där hastighetsbegränsningen är 70 km/h. Som en följd av överhastigheten körde personbilen som han förde av vägen. 

I samband med gripandet beslagtogs nästan 10 000 euro i kontanter av mannen. Pengarna misstänks ha en anknytning till ett fall där en man misstänks för grov stöld genom inbrott i en lägenhet.

– Redan följande dag genomförde vi en husrannsakan i mannens lägenhet i Kervo, varifrån vi beslagtog betydande mängder snus och kvitton relaterade till köp av snus för över 8 000 euro, berättar kriminalkommissarie Krista Vallila.

– Vi misstänker att mannen har smugglat betydande mängder snus från Sverige till Finland och sålt det vidare inom Nyland. Vi utreder fallen vid polisen i Östra Nyland under brottsbenämningarna skattebedrägeri, smuggling och olaga befattningstagande med infört gods, fortsätter Vallila.     

I Finland förbjuder lagen köp och mottagande av snus, det vill säga att den som köper eller tar emot snus av en privatperson gör sig skyldig till olaga befattningstagande med infört gods, för vilket det föreskrivna maximistraffet är ett år och sex månaders fängelse.

Grov våldshandling i Gruvsta i Vanda

På gården till en servicestation i Gruvsta i Vanda skedde på morgonen torsdagen den 13 januari en grov våldshandling där offret fick skador som krävde sjukhusvård. 

– Offret hittades knivhuggen på gården till ett sjukhus i Vanda när en patrull från Helsingforspolisen var på plats för att utföra ett annat uppdrag. Offret var allvarligt skadat, men kunde berätta att våldshandlingen mot hen hade skett cirka en halvtimme tidigare på gården till en servicestation i Gruvsta, berättar kriminalkommissarie Sampsa Aukio.

De misstänkta kunde snart spåras och de hamnade i Vanda polisfängelse redan samma dag. 
– Vi har utrett händelseförloppet med hjälp av bildmaterial från övervakningskameran på händelseplatsen och genom förhör. Fallet utreds under brottsbenämningen dråpförsök, fortsätter Aukio.

Utifrån de omständigheter som framkommit i utredningen häktades den ena av de misstänkta måndagen den 17 januari vid Östra Nylands tingsrätt på sannolika skäl misstänkt för ovan nämnda dråpförsök.

Uppdragen under den hektiska veckan var koncentrerade till veckoslutet

Polisen i Östra Nyland hade åter en mycket bråd vecka inom övervaknings- och alarmfunktioner. Under veckan utfördes totalt 1 650 olika polisuppdrag. Knappt 650 av uppdragen var koncentrerade till veckoslutet och speciellt nätterna på veckoslutet var mycket livliga med hänsyn till tidpunkten, trots att restaurangerna var stängda till följd av coronarestriktionerna. 

– Under helgen utfördes över 180 uppdrag som hänförde sig till skydd av individen, av dessa var 90 hemutryckningar, dvs. mer än hälften av alla hemutryckningar under hela veckan. Antalet hemutryckningar har varit högt särskilt på helgerna under coronarestriktionerna, och en stor del av uppdragen gäller störande oljud hos grannen eller uppdrag där en enskild person orsakar störning. Det totala antalet hemutryckningar i polisinrättningens område under de senaste fyra veckorna är 671, dvs. 22 uppdrag per dygn, berättar kommissarie Jarmo Ojala.

– Under coronaepidemin har även olika uppdrag som hänför sig till skydd av individen ökat, och det illustrerar tydligt hur en del människor har det ännu sämre än tidigare. Våra patruller möter ofta i sitt arbete också personer som har problem med den psykiska hälsan och som verkar ha fallit utanför samhällets skyddsnät, fortsätter Ojala.

På den senaste tiden har även våldsuppdragen ökat avsevärt. Förra veckan registrerade polisen i Östra Nyland 20 misshandelsbrott på offentliga platser och 36 misshandelsfall på privata platser, medan motsvarande siffror var 15 och 47 veckan innan. Detta visar att misshandelsfallen var koncentrerade till privata platser, det vill säga människors hem.

 – I övrigt gällde uppdragen i stor utsträckning berusade, rattfyllerister, egendomsfall, utförande av handräckning, rånbrott, sökande efter efterlysta samt övervakning av den allmänna ordningen och säkerheten på platser där människor rör sig och vistas. Antalet olika typer av trafikolyckor var förvånansvärt måttligt jämfört med veckorna innan. Vi skötte 88 trafikolyckor inom vårt område av vilka 22 var rådjurskrockar, sammanfattar Ojala.

Larmuppdrag och trafikövervakning och krockar

– Helgen var relativt hektisk och patrullerna inom trafiksektorn var fullt sysselsatta med att utföra larmuppdrag men de hade dock tid att också övervaka trafiken. Även snöfall och vinterföre sysselsatte patrullerna i form av kollisioner och utkörningar, berättar kommissarie Asko Sartanen.

Tyvärr undvek man inte höga hastigheter heller förra veckan trots omväxlande väglag. Polisen uppmätte stora överhastigheter för flera förare. Tre förare är misstänkta för allvarligt äventyrande av trafiksäkerheten och hela 12 förare för likgiltighet gentemot trafiksäkerheten. 

– Vid övervakning av den tunga trafiken observerades brister i vilotider och fordonets konstruktioner. Vi var bland annat tvungna att ingripa i verksamheten för föraren av ett kombinationsfordon eftersom hen inte iakttog de lagstadgade kör- och vilotiderna. Det är en stor risk för trafiksäkerheten om man kör trött. Vi fick också avbryta en annan företagares specialtransport på grund av att kombinationsfordonets boggimassor var för stora och dessutom hade föraren avvikit från den rutt som nämns i specialtransporttillståndet, fortsätter Sartanen. 
 

Brott och utredning Nyheter Polisinrättningen i Östra Nyland Trafik Övervakning och larmverksamhet