Vastaamo-kokonaisuuden esitutkinta loppusuoralla Sisä-Suomen poliisissa

Julkaisuajankohta 25.8.2023 10.35
Uutinen

Sisä-Suomen poliisilaitoksella on tietovuotoon liittyen kirjattuna yli 4600 rikosilmoitusta, joista yli 80 prosenttia on kirjattuna Pirkanmaan alueelle.

Psykoterapiakeskus Vastaamon tietovuotoon liittyvän esitutkintakokonaisuuden syyteharkintaan saattaminen on voimakkaasti työllistänyt Sisä-Suomen poliisilaitosta kevään ja kesän 2023 aikana. Poliisilaitos on joutunut siirtämään henkilöstöä rikostorjunnan päivittäistoiminnan resursseista, jotta esitutkintakokonaisuuteen kuuluvat rikosasiat on pystytty saattamaan syyteharkintaan annetuissa määräajoissa. 

Poliisilaitokseen on ollut osanaikaa perustettuna erillinen projektiryhmä, joka on keskittynyt ainoastaan psykoterapiakeskus Vastaamon esitutkintakokonaisuuden hoitamiseen. Esitutkintatoimenpiteitä on jouduttu suorittamaan myös normaalin päivittäistoiminnan ohessa muissa poliisilaitoksen yksiköissä. Esitutkintakokonaisuuden hoitaminen on ajoittain aiheuttanut haasteita päivittäistoiminnalle. Pääasiassa esitutkintakokonaisuuden hoitaminen on koskettanut Sisä-Suomen poliisilaitoksen rikostorjuntasektorin eri yksiköitä.   

Sisä-Suomen poliisilaitoksella on tietovuotoon liittyen kirjattuna yli 4600 rikosilmoitusta, joista yli 80 prosenttia on kirjattuna Pirkanmaan alueelle. Kokonaisuudessaan Sisä-Suomen poliisilaitokselta on syyteharkintaan etenemässä noin 4300 esitutkintapöytäkirjaa. Syyteharkintaan etenevät pöytäkirjat tulee olla toimitettuna syyttäjille 1.9.2023 mennessä. 

Esitutkinnassa selvinneiden tietojen perusteella on osoittautunut, että Sisä-Suomen poliisilaitokselle kirjattujen rikosilmoitusten joukossa on ollut noin 150 tapausta, joissa ilmoituksen tekijä ei ole tämän esitutkintakokonaisuuden asianomistaja. Nämä henkilöt tulevat lähiaikoina saamaan postitse poliisilta päätöksen esitutkinnan lopettamisesta. 

-Esitutkintakokonaisuus alkaa olemaan tarkistuksia ja varmistuksia vaille valmiina. Pöytäkirjat ovat valmistuneet ja tutkintasihteerit siirtävät viimeisiä pöytäkirjoja syyttäjille, kommentoi Pirkanmaan alueen rikosasioiden tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Janne Sievänen. 

Rikokset ja tutkinta Sisä-Suomen poliisilaitos Uutinen