Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset kansainvälisen suojelun asioissa Itä-Suomessa

Julkaisuajankohta 24.2.2023 12.56
Uutinen

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on sen vuosipäivään mennessä aikaansaanut poliisille runsaasti tehtäviä kansainvälisen suojeluun liittyvissä asioissa Itä-Suomessa.

Itä-Suomen poliisille jätettiin vuoden 2022 aikana yhteensä 4 802 hyökkäyssotaan liittyvää tilapäisen suojelun hakemusta. Hakemuksia otetaan edelleen vastaan, hakemusmäärien ollessa nykyisin maltillisella tasolla vaihdellen viikoittain noin 10 - 30 hakemuksen välillä. Hakemuksia otetaan vastaan Kuopion, Joensuun ja Mikkelin poliisiasemilla. 

- Vakavaan tilanteeseen liittyvästä tehtävästä on tullut toistaiseksi niin sanottu uusi normaali.  Turvaamme tehtävällä osaltamme sotaa pakenevien asiakkaidemme perus- ja ihmisoikeudet, ja jatkamme sitä edelleen niin kauan kuin kansainvälinen tilanne edellyttää, rikoskomisario Matti Pitkänen Itä-Suomen poliisista kertoo.

Kansainvälistä suojelua haetaan joko tilapäisen suojelun- tai turvapaikkahakemuksella. Turvapaikkahakemuksia jätettiin Itä-Suomen poliisissa vuoden 2022 aikana 240 kappaletta, joista suurin osa liittyy Venäjän hyökkäyssotaan. Nykyiset hakemusmäärät ovat Itä-Suomen poliisissa hyvin maltillisella tasolla.

Tiivistä viranomaisyhteistyötä

Kansainväliseen suojeluun liittyvä toimintaympäristömuutos on edellyttänyt poliisilta runsasta yhteistyötä eri viranomaisten ja toimijoiden välillä. Keskeisin yhteistyö arjessa on tapahtunut Rajavartiolaitoksen, Maahanmuuttoviraston ja vastaanottokeskusten kanssa. 

- Tämän yhteistyö on ollut tärkeää asiakkaillemme heidän hakemusten vastaanottamiseksi, tuen järjestämiseksi ja luomalla edellytykset heidän kotoutumiselleen Suomeen. Tätä yhteistyötä jatketaan edelleen ukrainalaisten ja muiden sotaa pakenevien tukemiseksi, Pitkänen kertoo.   

Vaikutukset muuhun poliisitoimintaan   

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on vaikuttanut miltei kaikkiin poliisitoiminnan osa-alueisiin. Viranomaisyhteistyö ja tietojen vaihto on ollut aktiivista. Poliisi on varautunut hyvin turvallisuus- ja toimintaympäristönmuutoksiin yhdessä muiden viranomaisten kanssa ja poliisilla on toimintakyky huolehtia tehtävistään kaikissa tilanteissa.

Poliisi seuraa turvallisuus- ja toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia aktiivisesti ja tekee laaja-alaista yhteistyötä muiden viranomaisten muun muassa kaupunkien, kuntien, Puolustusvoimien, Pelastuslaitoksen, Rajavartiolaitoksen ja Aluehallintoviraston kanssa. 
 

Etelä-Savo Itä-Suomen poliisilaitos Pohjois-Karjala Pohjois-Savo Poliisin ennalta estävä toiminta Poliisin lupapalvelut Rikokset ja tutkinta Uutinen Valvonta- ja hälytystoiminta