Virkamerkit ja henkilökortit huomioivat kansalliskielten yhdenvertaisuuden

17.12.2020 12.23
Uutinen

Sisäministeriön ja valtiovarainministeriön hallinnonalojen turvallisuusviranomaisten virkamerkit ja henkilökortit päivitetään 1.1.2021 lähtien. Poliisin, Rajavartiolaitoksen, pelastusviranomaisten sekä Tullin uusissa korteissa huomioidaan perustuslain ja kielilain turvaama kansalliskielten yhdenvertainen kohtelu

Sisäministeriön ja valtiovarainministeriön hallinnonalojen turvallisuusviranomaisten käyttämät virkamerkit ja henkilökortit uudistettiin vuonna 2018, jolloin kortit saivat uudet yhtenäiset ulkoasut ja turvatekijät.

Eduskunnan oikeusasiamiehen linjauksen (EOAK/6446/2018) mukaan poliisin, Tullin, Rajavartiolaitoksen ja pelastusviranomaisten vuonna 2018 käyttöön ottamat henkilökunnan virkamerkit ja henkilökortit eivät ole viranomaisten kielellisten velvoitteiden mukaisia. Otsikkokentässä viranomaisen ja kortin nimi ovat ruotsiksi huomattavasti pienemmällä kirjasinkoolla kuin suomeksi.
Nyt tehtävällä päivityksellä korjataan osoitetut puutteet. Uudet virkamerkit ja henkilökortit ovat samanlaiset kuin aiemmat kortit, lukuun ottamatta otsikkokentän tekstejä, jotka muutettiin samankokoiseksi kolmella kielellä (suomi, ruotsi ja englanti). 

Sisäministeriö on ohjeistanut, että virkamerkkien ja henkilökorttien vaihtamiseen on ryhdyttävä heti vuoden 2021 alusta. Siirtymäaikaa on vuoden 2023 loppuun saakka. Sisäministeriö edellyttää kaikkia turvallisuusviranomaisia vaihtamaan virkamerkit ja henkilökortit uudempiin priorisoiden ruotsinkieliset alueet ja asiakaskontakteissa olevat henkilöt. 

Poliisihallitus Poliisin toiminta ja kehittäminen Uutinen
kielilaki
virkamerkit