Navigointivalikko

Ilmoita ilotulitusnäytöksestä

Ilmoita ilotulitusnäytöksestä

Vain Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta luvan saanut ammattimainen yritys voi järjestää ilotulitusnäytöksen.

Ilmoita ilotulitusnäytöksestä järjestämispaikkakunnan poliisille viimeistään 14 vuorokautta ennen näytöksen järjestämistä. Voit tehdä ilmoituksen myös poliisin verkkoasioinnissa.

Ilmoituksesta on käytävä ilmi 

  • näytöksen paikka 
  • tarkka ajankohta 
  • millaisia ilotulitteita näytöksessä aiotaan käyttää 
  • ilotulitteiden varastointi ja säilytys näyttöpaikalla 
  • suojaetäisyydet ja muut varotoimenpiteet onnettomuuksien ehkäisemiseksi 
  • vastuuhenkilön yhteystiedot sekä näytöksen ampujien henkilötiedot yhteystietoineen. 

Liitä ilmoitukseen Turvallisuus- ja kemikaaliviraston lupa. Ilotulitusnäytöksestä pitää ilmoittaa, vaikka se olisi osa muuta yleisötilaisuutta. 

Poliisi voi antaa näytöksen järjestämiselle ehtoja ja rajoituksia. Perusteena näille ovat ilotulitteiden turvallinen käsittely ja yleinen turvallisuus. Poliisi voi myös kieltää näytöksen järjestämisen, jos turvallisuutta ei pystytä takaamaan.

Jos ehtoja ja rajoituksia ei tarvita, ilmoituksesta peritään käsittelymaksu. Jos poliisi antaa ehtoja ja rajoituksia, ilmoituksen perusteella tehdään päätös. Poliisi perii tästä päätöksestä korkeamman maksun.

 

Yksityishenkilöiden ilotulitukset

Jos haluat juhlistaa esimerkiksi perhetapahtumaa ilotulituksella, se on täysin mahdollista.

Ilotulitteiden ampumiseen tarvitaan pelastusviranomaisen lupa. Sinun täytyy myös olla täyttänyt 18 vuotta. Yksityinen ilotulitus ei ole ilotulitusnäytös eikä sitä ilmoiteta poliisille. 

Ilmoita ilotulitteiden käytöstä pelastusviranomaisille viimeistään viisi vuorokautta ennen tapahtumaa.

Ilmoita pelastusviranomaisille myös sellaiset muut tapahtumat, jotka eivät liity yleisötilaisuuteen. Tällainen voi olla esimerkiksi ylijäämärakettien ampuminen muulloin kuin uudenvuoden vaihteen tienoilla.

Uudenvuodenaatto ja venetsialaiset

Ilotulitteiden ampuminen kuuluu uudenvuodenaattoon. Silloin saat ilman erillistä lupaa ampua ilotulitteita aaton iltakuudesta uudenvuodenpäivän aamukahteen saakka (18-02). 

Myös niin sanotuissa ”venetsialaisissa” saat ampua ilotulitteita pelastuslaitoksen erityispäätöksellä. Venetsialaisissa ampumisaika on kello 21-02. 

Muista, että ilotulitteiden ampujan on aina oltava 18 vuotta täyttänyt.