Julkaisut

Julkaisut

Poliisihallituksen julkaisusarjassa julkaistaan sisäiseen turvallisuuteen ja poliisin toimintaan liittyviä tutkimuksia, selvityksiä ja työryhmäraportteja.

Jotkin julkaisut eivät ole saavutettavia. Voit tiedustella niitä Poliisihallituksen kirjaamosta osoitteesta kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi. Ennen vuotta 2018 tehdyt julkaisut eivät täytä saavutettavuusvaatimuksia.

Sisältöjulkaisija

Lupahallinnon tila

Tekijät
Lupahallinnon tila, selvityshanke, apulaispoliisipäällikkö Jarmo Nykänen.
Julkaisusarja
Poliisihallituksen julkaisusarja
Julkaisuvuosi
2022
Numero
3
ISSN
798-7121
ISSN (pdf)
2242-5640
ISBN
978-952-7267-25-7
ISBN (pdf)
978-952-7267-24-0
Sivut
128
Tilattavissa
Poliisihallitus
Tiedosto
Lataa

Lupahallinnon tila -selvityshankkeen tavoitteena oli arvioida, millä keinoilla poliisin lupahallintoa tulee kehittää, jotta toiminnan tehokkuus, suorituskyky ja vaikuttavuus olisivat parhaalla mahdollisella tasolla nyt ja lähitulevaisuudessa. Selvitystyössä tuli ottaa huomioon toimintaympäristö ja ennustettavissa olevat muutokset.

Selvitystyö tehtiin haastattelemalla keskeisiä lupahallintoon liittyviä tahoja ja niiden asiantuntijoita: Poliisihallituksen eri vastuualueet ja yksiköt, poliisilaitokset, keskusrikospoliisi, poliisiammattikorkeakoulu, suojelupoliisi, syyttäjälaitos, sisäministeriö ja valtiovarainministeriö. Lisäksi haastateltiin lupahallinnon eri substanssiasioiden asiantuntijoita.

Haastatteluissa kartoitettiin muun muassa työprosesseihin, lainsäädäntöön ja lupahallinnon organisointeihin liittyviä ongelmia sekä kehittämismahdollisuuksia. Merkittäväksi osaksi selvitystyötä tuli eri tietojärjestelmistä saatujen tietojen analysointi. Tällä tavoin löytyi runsaasti yksittäisiä asioita, joissa esimerkiksi poliisilaitosten kirjaamis- tai lainsäädännön, määräysten ja ohjeiden soveltamiskäytännöissä oli eroavaisuuksia. Lisäksi löytyi hyviä työprosesseja, joita voi hyödyntää laajemminkin eri poliisilaitoksissa.

Raportissa esitetään yhteensä 56 toimenpidesuositusta. Lisäksi esitetään, että Poliisihallitus laatii toimenpidesuositusten perusteella suunnitelman aikataulutuksineen kehittämistoimenpiteiden toteuttamiseksi. Selvitystyön havaintoja ja suosituksia tulee jatkossa hyödyntää myös muussa lupahallinnon kehittämisessä, kuten erinäisissä hankkeissa sekä tulosohjauksen, mittaristojen ja raportoinnin kehittämisessä. Huomioitavaa toimenpidesuosituksissa on se, että merkittäviltä osin niiden toteuttamiseen ei tarvita lisää rahaa, koneita, tekniikkaa tai henkilöstöä. Tarvitaan vain uudenlaista ajattelua, organisointia, tekemistä ja johtamista.

Lupahallinnon tilaa ei ole valtakunnallisesti tarkasteltu aikaisemmin näin laajasti.

Vanhemmat julkaisut kirjastoista

Vanhemmat julkaisut saat kirjastosta

Julkaisut ennen vuotta 2010 löytyvät muun muassa Eduskunnan kirjaston ja Kansalliskirjaston kokoelmista.

Sisäministeriön poliisiosasto on julkaissut sarjaa aiemmin. Julkaisusarjan nimi on Poliisiosaston julkaisut (ISSN 1236-049X).