Kavallus

Kavallus

Kavalluksessa tekijä varastaa jo hallussaan olevat rahat tai muuta irtainta omaisuutta. Lievästä kavalluksesta on kyse, jos anastettu omaisuus ei ole kovin arvokas tai teko on kokonaisuutena arvostellen vähäinen. 

Kavallusta pidetään törkeänä, jos kohteena on erittäin arvokas omaisuus tai suuri määrä varoja. Törkeässä kavalluksessa rikoksen uhrille aiheutetaan olot huomioon ottaen erityisen tuntuvaa vahinkoa tai rikoksentekijä käyttää hyväkseen erityisen vastuullista asemaansa.

Kavallus siis eroaa varkausrikoksesta siinä, että anastaminen kohdistuu varoihin tai muuhun irtaimeen omaisuuteen, joka on uskottu tekijän haltuun. Kavallukseen syyllistyy esimerkiksi yhdistyksen rahastonhoitaja, joka käyttää yhdistyksen varoja omiin tarkoituksiinsa.

Rangaistukset

Kavallusrikosten rangaistuksena voi saada sakkoja tai vankeutta:

  • kavalluksesta sakkoa tai enintään 1 vuosi 6 kuukautta vankeutta
  • törkeästä kavalluksesta 4 kuukautta tai enintään 4 vuotta vankeutta.