Kunniaväkivalta

Kunniaväkivalta

Lähisuhdeväkivaltaan liittyy etenkin maahanmuuttajien keskuudessa kunniaväkivalta. Se on väkivallan muoto, joka on seurausta esimerkiksi jonkin yhteisön normien tai yksilön sääntöjen rikkomisesta. Tällaisissa tapauksissa väkivallan tarkoituksena on puhdistaa ja palauttaa tahrattu kunnia.

Kunniaväkivalta ei ole erillisrikos

Kunniaväkivalta ei ole erillinen rikosnimike, vaan kyseessä voi olla laiton uhkaus, pakottaminen, kunnianloukkaus, pahoinpitely, vainoaminen, ihmiskauppa tai seksuaalirikos. Törkeät pahoinpitelyt voivat sisältää myös naisten sukuelinten silpomista. 

Ilmenemismuotoja voi olla monia, ja väkivalta voi olla myös psyykkistä. Kunniaväkivaltaan voi sisältyä esimerkiksi pakkoavioliiton uhka, valvonta, tarkkailu sekä ryhmän tai yhteisön ulkopuolelle jättäminen. Kunniaväkivallan äärimmäinen muoto on murha. 

Kunniaväkivalta liittyy perheen tai yhteisön toimintaan

Kunniaväkivalta tapahtuu perheessä ja suvun piirissä. Lisäksi lähisuku saattaa tukea ja jopa avustaa väkivallan tekijää.  Suurimmassa osassa tapauksista uhrina on nainen, mutta myös miehet ja pojat saattavat joutua uhreiksi esimerkiksi homoseksuaalisuuden vuoksi. Kunniaväkivalta voi vaikuttaa moneen ihmiseen, koska se liittyy aina ryhmän tai yhteisön toimintaan.

Kunniaväkivaltaa vaikea tilastoida

Kokonaiskuvan saaminen kunniaväkivallan määrästä ja laadusta on haasteellista. Koska kyse ei ole erillisrikoksesta, kunniaväkivaltaa ei voida suoraan tilastoida. Se on myös pitkälti piilorikollisuutta, joka ei aina tule poliisin tietoon.  Tilannekuvan parantamiseksi poliisi otti viime vuoden aikana käyttöön tilastointia helpottavan luokittelukoodin. 

Kunniaväkivalta tulee usein poliisin tietoon ennalta estävän toiminnan kautta. Sen lisäksi, että tapauksia ilmoitetaan myös suoraan poliisille, niitä paljastuu

  • muun rikostutkinnan yhteydessä
  • koulujen kautta
  • sosiaali- ja terveysviranomaisilta
  • kansalaisjärjestöjen kautta
  • uhrien ystäviltä. 

Kunniaväkivalta yleistynyt Suomessa

Kunniaväkivalta on yleistynyt Suomessa viime vuosina. Myös suomalaisnaiset ovat joutuneet väkivallan kohteiksi ollessaan suhteessa ulkomaalaistaustaisen miehen kanssa. Suomessa kasvaneet maahanmuuttajataustaiset nuoret saattavat joutua väkivallan kohteiksi eläessään kahden erilaisen kulttuurin ristipaineessa.

Tunnistaminen tärkeää poliisille

Kunniaväkivallan tunnistaminen on tärkeää kenttätyötä tekeville poliiseille sekä tutkijoille. Esimerkiksi kotihälytystehtävillä poliisilta vaaditaan tarkkuutta, kuuntelutaitoa ja hyvää tilannetajua, jotta voidaan tunnistaa kunniaväkivalta ja puuttua siihen. Tutkinnassa poliisin on otettava huomioon rikokseen liittyvät yllyttäjät ja avustajat. 

Poliisin tavoite on ennalta estää kunniaväkivaltaa ja alentaa kynnystä ilmoittaa asiasta. Poliisin on käytävä aktiivista vuoropuhelua niiden ryhmien kanssa, joissa kunniaväkivaltaa ilmenee. 

Epäiletkö kunniaväkivaltaa?

  • Älä ummista silmiä rikokselta.
  • Jos epäilet ystäväsi tai tuttavasi olevan kunniaväkivallan kohde, tee ilmoitus poliisille.
  • Kerro uhrille, ettei väkivaltaa pidä hyväksyä ja alistua tilanteeseen. 
  • Jos poliisille ilmoittaminen pelottaa tai tilanne ahdistaa, voit ottaa ensin yhteyttä vaikka Rikosuhripäivystykseen.