Navigointivalikko

Liiketoimintakiellot

Liiketoimintakiellot

Liiketoimintakiellon tarkoitus on turvata se, että epätervettä liiketoimintaa harjoittaneet eivät voi toimia yrityselämässä. 

Henkilö voidaan määrätä liiketoimintakieltoon, jos hän on laiminlyönyt liiketoimintaan liittyviä lakisääteisiä velvoitteita. Myös liiketoiminnassa tehdyt rikokset voivat olla syy liiketoimintakiellon määräämiselle.

Liiketoimintakielto määrätään rikoksesta saadun tuomion ohella. Sen kesto vaihtelee kolmesta seitsemään vuotta. Tuomioistuin määrää liiketoimintakiellon sisällöstä ja kestosta.

Poliisi valvoo liiketoimintakiellon noudattamista

Poliisi valvoo liiketoimintakiellon noudattamista Suomessa. Kun liiketoimintakielto on tullut voimaan, poliisi laatii selvityksen siitä, mitä liiketoimintaa kieltoon määrätty on harjoittanut ennen kieltoon määräämistä ja mihin toimenpiteisiin tämä on ryhtynyt kiellon johdosta.

Liiketoimintakieltoon määrätty on velvollinen antamaan selvitystä varten tarpeelliset tiedot. 

Liiketoimintakieltoon määrätyn on kiellon voimassaoloaikana toimitettava poliisille selvitys toimeentulostaan ja tiedot työpaikastaan. Käytännössä selvitys laaditaan siten, että kieltoon määrätty kutsutaan poliisiasemalle kuultavaksi. Jokaiselle kieltoon määrätylle on asuinpaikan poliisiyksikössä nimetty valvoja. Valvoja huolehtii valvonnasta käytännössä ja valvottava voi olla yhteydessä häneen kieltoon liittyvissä asioissa.

Liiketoimintakiellossa olevan bulvaanina toimiminen on rikos

Liiketoimintakiellon rikkominen on rangaistavaa. Liiketoimintakiellon rikkomisesta voidaan tuomita myös kieltoon määrätyn puolesta välikätenä toimiva. Jos esimerkiksi osakeyhtiössä toimitusjohtajana ja hallituksen jäsenenä toiminut kieltoon määrätty henkilö siirtää vastuuasemat toiselle jatkaen itse tosiasiallisesti yhtiön johtamista, niin molemmat henkilöt voivat syyllistyä liiketoimintakiellon rikkomiseen.

Myös yritystoimintaan liittyviin rekistereihin saatetaan tehdä vääristeltyjä merkintöjä. Näillä koetetaan peitellä henkilöä, joka oikeasti pyörittää liiketoimintaa. Silloin kyseessä voi olla rekisterimerkintärikos. 

Rangaistukset

Liiketoimintakiellon rikkomisesta rangaistus on sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta.

Rekisterimerkintärikoksesta rangaistus on sakkoa tai vankeutta enintään kolme vuotta. 


Laki liiketoimintakiellosta Finlexissä 

Rikoslaki Finlexissä