Varkaus ja näpistys

Varkaus ja näpistys

Se, että anastat toisen omaisuutta, on varkaus. Varkaudesta rangaistaan vain tahallisena tekona. Tekijän on tiedettävä, että omaisuus kuuluu toiselle. Myös varkauden yritys on rangaistava teko. 

Lisäksi varkausrikokseen syylliseksi todettu voidaan velvoittaa korvaamaan anastetun omaisuuden arvo omistajalleen, jos sitä ei saada vahingoittumattomana takaisin.

Näpistykset yrittäjien kiusana

Näpistys on tyypillinen nimike pienessä myymälävarkaudessa. Siinä anastetun omaisuuden arvo tai teko kokonaisuutena on vähäinen. Myös näpistyksen yritys on rangaistava teko. 

Moni yrittäjä on tuskastunut myymälävarkaisiin ja niistä aiheutuvaan ylimääräiseen työhön sekä hävikkiin. Kauppaliikkeet tuntevat ongelman laajuuden ja panostavat näpistysten torjuntaan. On näkyviä vartijoita, kameravalvontaa sekä tuotekohtaista suojausta. Myös sivulliset asiakkaat puuttuvat usein näpistelyyn ilmoittamalla siitä henkilökunnalle tai ottamalla epäillyn kiinni. 

Myymälävarkaita on monenlaisia. Osa anastaa tavaroita puhtaasti ansaintamielessä. Osa tekijöistä on päihdeongelmaisia tai maahan tulleita ammattirikollisia. Näpistelijöiden joukossa on myös nuoria sekä vanhuksia. 

Kun näpistelijä on alaikäinen

Alle 18 -vuotiaiden osalta poliisi ottaa yhteyden vanhempiin ja lastensuojeluun. Kauppaliikkeet vaativat yleisesti rangaistusta ja seurauksena on sakkoa tai eteen tulee asian käsittely oikeudessa.

 Alle 15-vuotiaat eivät ole rikosoikeudellisessa vastuussa. Poliisi kirjaa asiasta rikosilmoituksen, joka ei kuitenkaan päädy esitutkintaan tekijän alaikäisyyden vuoksi. Jos kaupassa on jotakin syöty, sotkettu tai anastuksen kohde on rikkoutunut, myös alle 15-vuotiaat ovat vahingonkorvausvastuussa.

Useimmille vanhemmille tieto oman lapsen näpistelystä tulee iskuna vasten kasvoja. Asiasta kannattaakin etukäteen puhua ja ihan oikeilla termeillä. Näpistäminen on rikos. 

Rangaistukset

Varkaudesta rangaistuksena voi saada sakkoja tai vankeutta:

  • varkaudesta sakko tai vankeutta enintään 1 vuosi 6 kuukautta.
  • törkeästä varkaudesta vankeutta vähintään 4 kuukautta ja enintään neljä vuotta.

Näpistyksestä rangaistuksena on sakko. Sakon suuruuteen vaikuttavat anastetun omaisuuden arvo ja näpistysten toistuvuus. 

Poliisipartio kävelee kohti liikekeskusta, edessä kävelevän konstaapelin selkä näkyy, taaempana tulevan askellus etualalla.