Ampuma-asekouluttajakoulutus Pohjanmaan poliisilaitoksella

15.4.2021 18.03
Uutinen

Pohjanmaan poliisilaitos järjestää yhdistyslain 4 §:n mukaisten luvanvarais-ten yhdistysten (ampumaseura) ampuma-asekouluttajien koulutuksen perjantaina 7.5.2021 ja 21.5.2021, kello 08.30 - 15.00.

Pohjanmaan poliisilaitos järjestää yhdistyslain 4 §:n mukaisten luvanvarais-ten yhdistysten (ampumaseura) ampuma-asekouluttajien koulutuksen perjantaina 7.5.2021 ja 21.5.2021, kello 08.30 - 15.00. 
Koulutuspaikkoina toimivat Vaasan pääpoliisiasema (10), Seinäjoen poliisiasema (20), Kokkolan poliisiasema (15) ja Pietarsaaren poliisiasema (10). Paikkamäärät nykyisten kokoontumisrajoitusten vuoksi mainittu suluissa ja ne saattavat muuttua tilanteen mukaan. Koulutus on suomenkielinen.

Ampuma-asekouluttajakoulutuksen suorittanut voi hakea kouluttajahyväksynnän ja antaa tämän jälkeen aktiivisuustodistuksia ampuma-aselupaharkintaa varten. Todistus tarvitaan haettaessa lupaa pistoolilla, pienoispistoolilla, revolverilla, pienoisrevolverilla ja erityisen vaarallisilla aseilla tapahtuvaan urheilu- ja harjoitusammuntaan. Koulutus ei valmenna ampu-ma-aseilla tapahtuvaan toimintaan, vaan aktiivisuustodistusten antamiseen yhdistyksen jäsenille näiden hakiessa ampuma-aselupia poliisilaitokselta.

Ampuma-aselain 45 d §:n vaatimukset ampuma-asekouluttajalle on: vähin-tään 20-vuotias, hänellä on ampuma-aseen hallussapitolupa tai rinnakkais-lupa, on yhdistyslain 4 §:n mukaisen yhdistyksen jäsen tai sen palvelukses-sa ja suorittanut ampuma- asekouluttajakoulutuksen.

Ilmoittautuminen tapahtuu maksamalla osallistumismaksu, 31 euroa, jo-honkin Pohjanmaan poliisilaitoksen lupa-asioiden toimipisteeseen. Ilmoittau-tumisen yhteydessä on hyvä esittää joko yhdistyksen säännöt tai päätös, siitä että kyseessä on yhdistyslain 4 § mukainen yhdistys. Koulutus on tarkoitettu nimenomaan tätä varten ja tällä saattaa olla siten merkitystä osallis-tujien etusijajärjestykseen. Koulutus on myös tarkoitettu ensisijaisesti Pohjanmaan poliisilaitoksen alueella toimiville yhdistyksille, mutta mikäli paikkoja jää täyttämättä, voi muidenkin alueiden yhdistyksen edustajat osallistua. 
Ilmoittautumisia otetaan vastaan 5.5.2021 ja 19.5.2021 saakka.

Osallistujan on oltava jonkin edellä mainitun yhdistyksen (seuran) virallisesti nimeämä edustaja ja kyseisen yhdistyksen nimi ja päätös henkilön nimeämisestä on esitettävä ilmoittautumisen yhteydessä.
Osallistujan on koulutustilaisuudessa todistettava henkilöllisyytensä ja esitettävä kuitti edellä mainitun maksun suorittamisesta.

Lisätietoja:

Ylikomisario Pasi Vuorenmaa 0295 415 781
Lupaesimies Katja Ojutkangas 0295 447 848
Lupaesimies Anu Paloheimo 0295 447 468

Etelä-Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Pohjanmaa Pohjanmaan poliisilaitos Poliisin lupapalvelut Uutinen
Pohjanmaan poliisilaitos
koulutus