Utbildning för skytteinstruktörer vid Polisinrättningen i Österbotten

15.4.2021 18.03
Nyhet

Polisinrättningen i Österbotten ordnar utbildning för skytteinstruktörer för tillståndspliktiga föreningar (skytteförening) enligt § 4 i föreningslagen. Utbildningen ordnas fredagen den 4.6.2021, kl. 08.30 - 15.00.

Polisinrättningen i Österbotten ordnar utbildning för skytteinstruktörer för tillståndspliktiga föreningar (skytteförening) enligt § 4 i föreningslagen. Utbildningen ordnas fredagen den 4.6.2021, kl. 08.30 - 15.00.  

Som skolningsplatser fungerar Vasa huvudpolisstation (10), Seinäjoki polisstation (20), Karleby polisstation (15) och Jakobstads polisstation (10). Antalet platser enligt de nuvarande restriktionerna för sammankomster angett inom parentes och de kan förändras enligt läget. Utbildningen är finskspråkig.

Den som har avlagt en utbildning för skyttesinstruktör kan söka om godkännande som skytteinstruktör och kan därefter ge aktivitetsintyg för prövning av skjutvapentillstånd. Intyget behövs vid ansökan av tillstånd för sport- och träningsskjutning med pistol, miniatyrpistol, revolver, miniatyrrevolver och med särskilt farliga skjutvapen. Utbildningen förbereder inte för verksamhet med skjutvapen utan för att ge aktivitetsintyg åt föreningens medlemmar då de söker om skjutvapentillstånd från polisstationen.   

Kraven för skytteinstruktör är enligt § 45 d i skjutvapenlagen följande: person som är minst 20 år och har tillstånd som berättigar till innehav av skjutvapen eller parallelltillstånd till skjutvapen, är medlem i eller anställd hos en förening som avses i § 4 i föreningslagen samt har med godkänt resultat slutfört en utbildning för skytteinstruktörer. 

Anmälan sker genom att man betalar deltagaravgiften, 31 euro, till någon av verksamhetsställena för tillståndsärenden vid Polisinrättningen i Österbotten. I samband med anmälan är det bra att visa upp föreningens stadgar eller ett beslut över att det är fråga om en förening enligt § 4 i föreningslagen. Utbildningen är avsedd uttryckligen för det här och det kan därför vara av betydelse för deltagarnas prioritetsordning. Utbildningen är också främst avsedd för föreningar som verkar inom området för Österbottens polisinrättning, men ifall det blir platser över, kan också representanter för föreningar från övriga områden delta.

Anmälningar tas emot t.o.m. 1.6.2021. Deltagaren bör officiellt ha utsetts att företräda någon av ovannämnda föreningar (klubbar) och ifrågavarande förenings namn och beslut om att utse personen ska uppvisas vid anmälan. 

Deltagaren skall vid skolningstillfället bestyrka sin identitet och uppvisa kvitto över erlagd deltagaravgift.

Tilläggsuppgifter:

Överkommissarie Pasi Vuorenmaa 0295 415 781
Tillståndsförman Katja Ojutkangas 0295 447 848
Tillståndsförman Anu Paloheimo 0295 447 468

Mellersta Österbotten Nyheter Polisinrättningen i Österbotten Södra Österbotten Tillståndtjänst Österbotten
Polisinrättningen i Österbotten
utbildning