Ampuma-asekouluttajakoulutus Pohjanmaan poliisilaitoksella

Julkaisuajankohta 28.4.2023 16.01
Uutinen

Pohjanmaan poliisilaitos järjestää yhdistyslain 4 §:n mukaisten luvanvaraisten yhdistysten (ampumaseura) ampuma-asekouluttajien koulutuksen perjantaina 2.6.2023 klo 8.30 - 13.30

Koulutuspaikkoina toimivat Vaasan pääpoliisiasema (20), Seinäjoen poliisiasema (40) ja Kokkolan poliisiasema (30). Paikkamäärät mainittu suluis-sa. Koulutus on suomenkielinen.

Ampuma-asekouluttajakoulutuksen suorittanut voi hakea kouluttajahyväksynnän ja antaa tämän jälkeen aktiivisuustodistuksia ampuma-aselupaharkintaa varten. Todistus tarvitaan haettaessa lupaa pistoolilla, pienoispistoolilla, revolverilla, pienoisrevolverilla ja erityisen vaarallisilla aseilla tapahtuvaan urheilu- ja harjoitusammuntaan. Koulutus ei valmenna ampuma-aseilla tapahtuvaan toimintaan, vaan aktiivisuustodistusten an-tamiseen yhdistyksen jäsenille näiden hakiessa ampuma-aselupia poliisi-laitokselta.

Koulutus on myös tarkoitettu ensisijaisesti Pohjanmaan poliisilaitoksen alueella toimiville yhdistyksille, mutta mikäli paikkoja jää täyttämättä, voi mui-denkin alueiden yhdistyksen edustajat osallistua. 

Hyväksymisen edellytykset

Ampuma-aselain 45 e §:n vaatimukset ampuma-asekouluttajalle on: vähintään 20-vuotias, hänellä on ampuma-aseen hallussapitolupa tai rinnakkaislupa, on yhdistyslain 4 §:n mukaisen yhdistyksen jäsen tai sen palveluk-sessa ja suorittanut ampuma- asekouluttajakoulutuksen.

Ilmoittautuminen henkilökohtaisesti

Ilmoittautuminen tapahtuu maksamalla osallistumismaksu, 35 euroa, johonkin Pohjanmaan poliisilaitoksen lupa-asioiden toimipisteeseen. Toimipisteissä saattaa olla ruuhkaa ja on varauduttava jonotukseen. Ilmoittau-tumisia otetaan vastaan 30.5.2023 saakka. Koulutuspaikka on myös ilmoi-tettava tässä yhteydessä.

Ilmoittautuminen sähköpostitse

Lähetä sähköposti 30.5.2023 mennessä osoitteeseen
aseasiat.pohjanmaa@poliisi.fi Ilmoita viestissä koulutukseen osallistuvan nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot; kotiosoite, sähköposti ja puhelinnumero sekä yhdistyslain 4 §:n mukainen yhdistys, joka hakee ampuma-asekouluttajahyväksynnän koulutukseen ilmoittautuvalle. Koulutuspaikka on myös ilmoitettava viestissä.

Maksaminen

Maksun voi suorittaa joko minkä tahansa poliisiaseman lupapalvelupis-teessä tai poliisin sähköisessä asiointipalvelussa asiointi.poliisi.fi - palvelut yksityishenkilöille - ampuma-aseasiat, jossa valitaan, minkä poliisilaitoksen koulutukseen osallistuu ja maksetaan osallistuminen. Maksusta saa pdf-kuitin, joka tulee tulostaa mukaan koulutukseen. Pdf-kuitin voi myös toimit-taa sähköpostitse osoitteeseen aseasiat.pohjanmaa@poliisi.fi 
Kuitti ja henkilöllisyys tarkistetaan koulutustilaisuudessa. 

Koulutuksen jälkeen

Yhdistys jättää hakemuksen poliisilaitokselle ampuma-asekouluttajan hyväksymistä varten ja silloin tulee esittää yhdistysrekisteriote, yhdistyksen hallituksen päätös ampuma-asekouluttajan asettamisesta, yhdistyksen säännöt ja päätös, että yhdistys (seura) on yhdistyslain 4 §:n mukainen yhdistys sekä ampuma-asekouluttajaksi asetettavan suostumus tehtävään. Hyväksyminen maksaa 72 euroa.

Lisätietoja

Koulutuksen sisällöstä ylikomisario Pasi Vuorenmaa p. 0295 415781, ilmoittautumisesta ja maksuista lupaesimies Katja Ojutkangas p. 0295 447848 ja lupaesimies Anu Paloheimo p. 0295 447468
 

Etelä-Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Kokkola Pohjanmaa Pohjanmaan poliisilaitos Poliisin lupapalvelut Seinäjoki Uutinen Vaasa