Skytteinstruktörsutbildning vid polisinrättningen i Österbotten

Utgivningsdatum 28.4.2023 16.01
Nyhet

Utbildningstillfällena som är på finska ordnas i Vasa, Seinäjoki och Karleby den 2.6.2023 kl. 8.30 - 13.30

Utbdilningsplatserna är 15 stycken i Vasa, 40 stycken i Seinäjoki och 30 stycken i Karleby. Du hittar mer information kring utbildningen då du väljer den finska versionen av nyheten genom att trycka på texten suomi till höger ovanför rubriken.

Karleby Mellersta Österbotten Nyheter Polisinrättningen i Österbotten Seinäjoki Södra Österbotten Tillståndtjänst Vasa Österbotten