Aseet ja alkoholi eivät kuulu yhteen hirvimetsälläkään

Julkaisuajankohta 12.10.2022 8.46
Uutinen

Poliisi valvoi tehostetusti hirvenmetsästystä koko maassa metsästyksen aloitusviikonloppuina yhteistyössä Rajavartiolaitoksen, riistanhoitoyhdistysten sekä Metsähallituksen erävalvojien kanssa.

Valvonnassa painotettiin metsästysmenetelmien asianmukaisuutta ja metsästyksen turvallisuutta. Valvonnan kohdentamisella pyrittiin vaikuttamaan mahdollisimman suureen osaan metsästäjistä sekä viestimään poliisin toiminnasta kansalaisille

Poliisi käytti valtakunnallisesti valvontaan yhteensä noin 400 työtuntia eli noin 55 henkilötyöpäivää. Valvonnasta tiedotettiin aktiivisesti paikallisesti sekä sosiaalisessa mediassa. Valvontaa suorittavat viranomaiset tapasivat henkilökohtaisesti yli 700 metsästäjää.

Huomautuksia ja sakkoja metsästysrikkomuksista

Poliisi kirjasi valvonnan yhteydessä 19 huomautusta, yhden sakkovaatimuksen ja yhden rikosilmoituksen. Yleisin nimike oli metsästysrikkomus. 

Muutama tavatuista metsästäjistä oli lievästi alkoholin vaikutuksen alaisena. Vaikka metsästyksessä ei ole promillerajaa kuten liikenteessä, muun muassa Metsästäjäliiton hirvenmetsästysohjeissa todetaan, että metsästäminen alkoholin tai muiden huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena on kielletty. 

- Päihtyneenä metsästämisestä voi seurata paitsi metsästysseuran asettamia seuraamuksia myös jopa rikosoikeudellisia seuraamuksia, aselupien menetyksen sekä metsästyslupien perumisen. Aseet ja alkoholi evät kuulu yhteen, poliisitarkastaja Kai Vepsäläinen Poliisihallituksesta sanoo.

Poliisin tehostettu valvonta on saanut kiitosta paitsi yhteistyöviranomaisilta myös metsästäjiltä.

- Viranomaisyhteistyönä toteutettu erävalvonta ja siitä aktiiviesti viestiminen ovat tehokkaita keinoja vaikuttaa tilanteeseen. Valvonta myös koettiin laajasti positiiviseksi ja tarpeelliseksi tehtäväksi, Vepsäläinen sanoo.

Poliisihallitus kiittääkin metsästäjiä, yhteistyötahoja sekä poliisilaitoksia onnistuneesta valvontateemasta. 

Poliisihallitus Uutinen Valvonta- ja hälytystoiminta