Vapen och alkohol i älgjakt hör inte ihop

Utgivningsdatum 12.10.2022 8.46
Nyhet

Polisen har i samarbete med andra myndigheter utfört intensifierad övervakning av älgjaktstarten under två veckoslut.

Polisen utförde intensifierad jaktövervakning under de första veckosluten av älgjakten i samarbete med andra myndigheter, bl.a. Gränsbevakningsväsendet, jaktvårdsföreningarna och Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakare i hela landet.

Övervakningen inriktades förutom på jaktmetodernas ändamålsenlighet också särskilt på genomförandet av en säker jakt. Syftet med inriktning av övervakningen var att få genomslagskraft hos så många jägare som möjligt och att informera även andra medborgare om polisens verksamhet.

Polisen har i hela landet använt sammanlagt 400 arbetstimmar för övervakningen, dvs. ungefär 55 dagsverken. Polisen gick aktivt ut med information om övervakningen både lokalt och på sociala medier. Myndigheterna som utförde övervakningen mötte personligen mer än 700 jägare.

I samband med övervakningen registrerade polisen 19 anmärkningar, ett bötesyrkande och en brottsanmälan. Den vanligaste benämningen var jaktförseelse. 

Anmärkningsvärt är att några av de jägare som påträffades var lindrigt alkoholpåverkade. Även om det inte finns någon promillegräns vid jakt på samma sätt som i trafiken, konstateras det bl.a. i Jägarförbundets anvisning om älgjakt att jakt under påverkan av alkohol eller andra berusningsmedel är förbjuden. Jakt i berusat tillstånd kan leda inte bara till de påföljder som jaktföreningen ålägger, utan i värsta fall eventuellt också till straffrättsliga påföljder, förlust av vapenlicenser och indragning av jaktlicenser. Vapen och alkohol hör inte ihop, konstaterar polisinspektör Vepsäläinen vid Polisstyrelsen.

Polisens intensifierade övervakning har fått beröm inte bara av samarbetsmyndigheterna utan också av jägarna. Den jaktövervakning som genomfördes som myndighetssamarbete och informationen om den var effektiv och verkningsfull, och övervakningen upplevdes i stor utsträckning vara positiv och nödvändig.

Polisstyrelsen tackar jägarna, samarbetsparterna och polisinrättningarna för ett lyckat övervakningstema. 

Nyheter Polisstyrelsen Övervakning och larmverksamhet