Esa Heikkinen jatkaa Lapin poliisipäällikkönä

22.12.2021 11.59
Uutinen

Poliisihallitus on nimittänyt oikeustieteen kandidaatti Esa Heikkisen Lapin poliisilaitoksen päälliköksi 1.1.2022 alkaen. Virka täytetään viiden vuoden määräajaksi. Lapin poliisilaitoksen poliisipäällikön virkaa haki neljä henkilöä.

Heikkinen on toiminut Lapin poliisilaitoksen poliisipäällikkönä tammikuusta 2017 lukien. Heikkisellä on monipuolinen ja laaja-alainen kokemus poliisihallinnon johtamistehtävistä. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus poliisipäällikön tehtävissä toimimisesta eri poliisiyksiköissä. Lisäksi Heikkisellä on kokemusta apulaispoliisipäällikön sekä nimismiehen tehtävistä.

Poliisipäällikkö johtaa poliisilaitosta. Hän vastaa poliisilaitoksen toiminnasta sekä toiminnan vaikuttavuudesta, tuloksellisuudesta ja kehittämisestä. Poliisipäällikön tehtävänä on poliisilaitoksen johtaminen poliisihallinnon vahvistettujen tavoitteiden mukaisesti, taloudellisten voimavarojen hallinta ja henkilöstöjohtaminen. Hän vahvistaa poliisilaitoksen toimintalinjat ja toiminnan painopisteet sekä vastaa poliisilaitoksen valmiudesta ja varautumisesta. Hän huolehtii myös poliisilaitoksen sidosryhmätyöstä ja yhteistyöstä sekä vaikuttavasta viestinnästä.

Lapin poliisilaitos Poliisihallitus Poliisin toiminta ja kehittäminen Uutinen
Lapin poliisilaitos
Poliisihallitus
poliisipäälliköt
päälliköt