Hälytystehtävät vähenevät, mutta poliisin kenttätyössä esiintyy entistä enemmän pahaa oloa

Julkaisuajankohta 12.2.2024 10.46
Uutinen

Lounais-Suomen poliisi lähtee keskimäärin 20 minuutin välein tehtävälle, joka liittyy ihmisten pahaan oloon, elämänhallinnan haasteisiin, mielenterveyteen tai itsetuhoisuuteen. Kenttätyön arjessa nämä tehtävät korostuvat aiempaa enemmän.

Vuonna 2023 Lounais-Suomen poliisilaitoksella poliisipartio hälytettiin kaikkiaan 26 000 kertaa yksilön suojaan kohdistuvalle tehtävälle. 

Käytännössä kyse on erilaisiin mielenterveyteen, päihteisiin, häiriökäyttäytymiseen ja ilkivaltaan, kadonneisiin tai karanneisiin, itsemurhan yritykseen tai sen uhkaan liittyvistä tehtävistä, kotihälytyksistä tai kuolleista henkilöistä. 

Näiden tehtävien osuus on yli puolet poliisin kaikista hälytystehtävistä.

− Vaikka yksilön suojaan kohdistuvien tehtävien määrä tuntuu suurelta, on se kuitenkin laskenut viimeisten kymmenen vuoden aikana yli 20 prosenttia, sanoo Lounais-Suomen poliisilaitoksen poliisipäällikkö Risto Lammi.

Laskeva trendi mukailee jo pitkään jatkunutta yleistä kehitystä, jossa poliisille osoitetut hälytystehtävät ovat vuosi vuodelta vähentyneet.

Kuitenkin samaan aikaan itsetuhoisuuteen ja pahaan oloon liittyvät tehtävät ovat lisääntyneet. Viimeisten 10 vuoden aikana niissä on ollut kasvua jopa 138 prosenttia.

"Pienellä osalla entistä vakavampia ongelmia"

Vuonna 2023 Lounais-Suomen poliisilla oli yhteensä lähes 2 000 itsemurhayritykseen tai sen uhkaan liittyvää tehtävää. Määrä on enemmän kuin kertaakaan viimeisten kymmenen vuoden aikana. 

− Hälytystehtävien perusteella näyttäisi, että yleisesti ottaen yhteiskunnassa menee paremmin, mutta samanaikaisesti osalla ihmisistä on entistä vakavampia ongelmia elämänhallinnan osalta, Lammi summaa.

Ilmiö näyttäytyy hallitsevasti poliisin kenttätyön arjessa. Luonteen ja haastavuuden vuoksi tehtävät ovat usein pitkäkestoisia. Eikä ole tavatonta, että sama henkilö voi tarvita viranomaisten apua jopa monta kertaa yhden vuorokauden aikana.

− Päivittäin suoritamme erilaisia tarkistustehtäviä ihmisten koteihin esimerkiksi läheisten pyynnöstä. Päivittäin kohtaamme työssämme itsetuhoisia, kuolleita ja heidän omaisiaan, jotka ohjataan avun piiriin. Päivittäin annamme mielenterveysasioissa virka-apua viranomaisille, jotka eivät yksin pysty hoitamaan tehtäväpiiriinsä kuuluvaa tehtävää, kuvailee Lounais-Suomen poliisissa yleisjohtajan työskentelevä komisario Kirsi Koskinen.

Miltä vuosi 2023 muuten näytti?

Väkivaltarikosten synkkä nousu niin valtakunnallisesti kuin alueellisestikin on jatkunut edelleen. Lounais-Suomessa poliisille ilmoitettiin väkivaltarikoksia lähes 13 prosenttia ja ryöstöjä yli 34 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.

− Jatkamme edelleen yleisten paikkojen tehostettua valvontaa Lounais-Suomessa, selvitämme tehokkaasti rikoksia ja tarkennamme ennalta estävän työn painotuksia, jotta saamme jarrutettua kasvuvauhtia tai jopa pysäytettyä sen, Lammi kertoo.

Erityisesti seksuaalirikosten kohdalla näkyy hätkähdyttävä muutos: nousua edellisvuodesta on 95 prosenttia. Poikkeuksellinen hyppäys johtuu muun muassa vuoden 2023 alussa voimaan tulleen uudistuneen seksuaalirikoslain vaikutuksista.

− Kun tiettyjen nimikkeiden rangaistavuutta ankaroitettiin, toi se määrällisesti enemmän uusia rikoksia seksuaalirikosten alle. Samalla olemme resursoinnissamme panostaneet seksuaalirikosten tutkintaan, minkä ansiosta tilastoissa näkyy myös entistä tehokkaampi paljastava poliisitoiminta, Lammi taustoittaa.

Lähes 41 prosenttia enemmän talousrikoksia

Kolmantena keskeisenä vuoden 2023 tilastollisena ilmiönä näyttäytyy poikkeuksellisen voimakas talousrikosten määrän kasvu. Lounais-Suomen poliisille ilmoitettiin lähes 41 prosenttia enemmän talousrikoksia kuin vuotta aiemmin.

Kasvun taustalla vaikuttavat koronasta johtuvat talousvaikeudet ja niitä seuranneet konkurssit, jotka talousrikostutkinnassa näyttäytyvät viiveellä tyypillisimmillään konkurssirikoksina.
Myös erilaisten petosrikosten, kuten yritystoimintaan liittyvien sijoitus- ja rahoituspetosten määrä on kasvanut.

Keskeisiä nostoja Lounais-Suomen poliisilaitoksen vuoden 2023 toimintaluvuista:

  • Rikoslakirikosten tutkinta-aika lyheni edellisvuodesta 18 prosentilla (koko maassa tutkinta-aika piteni 42 prosentilla).
  • Rikoslakirikosten (pois lukien liikennerikokset) selvitysaste oli 59 prosenttia (koko maassa selvitysaste oli 56 prosenttia).
  • Ryöstöjä ilmoitettiin 34 prosenttia enemmän (koko maassa nousua 17 prosenttia).
  • Luvatta tunkeutuen varkauksia kirjattiin lähes 19 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2022 (koko maassa laskua 8 prosenttia).
  • Väkivaltarikosten määrä nousi noin 13 prosentilla (koko maassa nousua 7 prosenttia).
  • Seksuaalirikoksia ilmoitettiin 95 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna (koko maassa kasvua 30 prosenttia).
  • Talousrikoksia tilastoitiin lähes 41 prosenttia enemmän (koko maassa nousua 13 prosenttia).
Lounais-Suomen poliisilaitos Rikokset ja tutkinta Satakunta Uutinen Valvonta- ja hälytystoiminta Varsinais-Suomi