Larmuppdragen minskar, men i polisens fältarbete påträffas allt oftare personer som mår dåligt

Utgivningsdatum 12.2.2024 10.46
Nyhet

Polisen i Sydvästra Finland åker i medeltal var tjugonde minut ut på uppdrag som gäller personer som mår dåligt, som har utmaningar i fråga om livshantering, som har mentala problem eller är självdestruktiva. I fältarbetets vardag utmärks dessa uppgifter mer än tidigare.

Inom Sydvästra Finlands polisinrättnings verksamhetsområde larmades år 2023 polisen sammanlagt 26 000 gånger till ett uppdrag som berörde skyddande av person.

I praktiken handlar det om uppdrag, hemlarm eller avlidna personer i anknytning till mental hälsa, rusmedel, störande beteende och ofog, försvunna eller förrymda, självmordsförsök eller hot om självmord. 

Dessa uppgifters andel utgör över hälften av polisens alla larmuppdrag.

− Även om antalet uppdrag som berör skyddande av person känns stort, har antalet ändå sjunkit under de senaste tio åren med över 20 procent, säger polischef Risto Lammi vid Polisinrättningen i Sydvästra Finland. 

Den sjunkande trenden följer den allmänna utvecklingen, som pågått en längre tid och där polisens larmuppdrag minskar för varje år. 

Samtidigt har emellertid uppdrag som handlar om självdestruktivitet och om personer som mår dåligt ökat. Under de senaste tio åren ses en ökning med t.o.m. 138 procent.

"En mindre del har allt allvarligare problem"

År 2023 hade polisen i Sydvästra Finland sammanlagt nästan 2000 uppdrag som gällde försök till eller hot om självmord. Mängden är större än någonsin under de senaste tio åren.

− På basen av larmuppdragen verkar det som att det i samhället i allmänhet går bättre, men samtidigt har en mindre del människor allt allvarligare problem vad gäller livshanteringen, summerar Lammi.  

Fenomenet märks i polisens vardag i fältarbetet. På grund av uppdragens natur är de ofta långvariga och det är inte ovanligt att samma person kan behöva myndigheternas hjälp t.o.m. flera gånger under samma dygn.  

− Vi utför dagligen olika kontrolluppdrag i personers hem, t.ex. på begäran av anhöriga. Vi möter dagligen i vårt arbete självdestruktiva, avlidna och deras anhöriga, som hänvisas till olika stödåtgärder. Vi ger dagligen handräckning i uppgifter i fråga om mental hälsa till myndigheter, som inte ensamma klarar av att sköta sin uppgift, beskriver kommissarie Kirsi Koskinen, som jobbar som allmän ledare vid polisinrättningen.  

Hur såg år 2023 i övrigt ut?

Den dystra utvecklingen av våldsbrotten både nationellt och regionalt har fortsatt. I sydvästra Finland anmäldes till polisen nästan 13 procent mer våldsbrott och över 34 procent fler rån än föregående år.  

− Vi fortsätter fortfarande med effektiverad övervakning av allmänna platser i sydvästra Finland. Vi utreder effektivt brott och preciserar förebyggande arbetets tyngdpunkter, för att kunna bromsa tillväxthastigheten och t.o.m. förhindra den, berättar Lammi. 

Särskilt i fråga om sexualbrott ses en skakande förändring: en ökning på 95 procent jämfört med föregående år. Till den exceptionella förändringen har bl.a. bidragit den nya sexualbrottslagstiftningen, som trädde i kraft i början av 2023.  

− Då man skärpte vissa brottsrubriceringars straffbarhet, ökade antalet brottsrubriceringar som lyder under rubriken sexualbrott. På samma gång har vi ökat resurserna inom utredningen av sexualbrott och avslöjar också effektivt brott, vilket inverkar på statistiken, beskriver Lammi. 

Nästan 41 procent fler ekonomiska brott

Som det tredje centrala fenomenet i statistiken år 2023 ses en stark ökning av antalet ekonomiska brott. Till polisen i Sydvästra Finland anmäldes nästan 41 procent fler ekonomiska brott än året innan. 

Ökningen kan ses bero på ekonomiska svårigheter till följd av coronapandemin och som lett till konkurser. Dessa utreds sedan senare som konkursbrott.

Även olika bedrägeribrott, såsom investerings- och finansieringsbedrägerier i anknytning till företagsverksamhet, har ökat. 

Centrala lyft ur Sydvästra Finlands polisinrättnings verksamhetstal år 2023:

  • Utredningstiden för strafflagsbrotten minskade med 18 procent jämfört med föregående år (i hela landet ökade utredningstiden med 42 procent).
  • Uppklarningsprocenten för strafflagsbrott (exkl. trafikbrott) var 59 procent (hela landet 56 procent)
  • 34 procent fler rån (i hela landet en ökning med 17 procent).
  • Stöld genom olaga intrång minskade med nästan 19 procent jämfört med år 2022 (i hela landet en minskning med 8 procent) 
  • Våldsbrotten ökade med ca. 13 procent (i hela landet ökade de med 7 procent).
  • 95 procent fler anmälningar om sexualbrott än föregående år (ökningen i hela landet 30 procent).
  • Ekonomiska brotten ökade med nästan 41 procent (i hela landet en ökning med 13 procent).
Brott och utredning Egentliga Finland Nyheter Polisinrättningen i Sydvästra Finland Satakunta Övervakning och larmverksamhet