Haulikon kaliiperin muuttaminen vaatii aina luvan

Julkaisuajankohta 11.4.2023 18.04
Uutinen

Haulikon patruunapesän kalvaminen pidemmäksi muuttaa haulikon kaliiperin. Esimerkiksi 12/70 kaliiperisen haulikon muuttaminen kaliiperiin 12/76 on luvan vaativa toimenpide.

Ampuma-aselain (1/1998) 12 §:ssä säädetään ampuma-aseen muuntamisesta:

Ampuma-aseen muuntamisella tarkoitetaan toimenpidettä, jonka seurauksena aseen tyyppi, toimintatapa tai kaliiperi muuttuvat, pitkästä ampuma-aseesta tulee lyhyt ampuma-ase tai lyhyestä ampuma-aseesta pitkä ampuma-ase taikka muusta aseesta kuin taskuaseesta tulee taskuase.

Ampuma-aselain 42 §:ssä säädetään aseluvasta:

Aselupa on ampuma-aseen, tehokkaan ilma-aseen tai aseen osan hallussapitoon oikeuttava lupa, johon voidaan liittää oikeus ampuma-aseen tai aseen osan hankkimiseen (hankkimisoikeus) taikka valmistamiseen tai muuntamiseen yksityistä tarkoitusta varten (yksityinen valmistamisoikeus). Aseluvan antaa ja peruuttaa poliisilaitos. Aseluvan erityisen vaarallisen ampuma-aseen ja sen osan hankkimiseen tai valmistamiseen tai muuntamiseen yksityistä tarkoitusta varten antaa ja peruuttaa kuitenkin Poliisihallitus tai sen määräämä poliisiyksikkö.

Haulikon kaliiperin muuntaminen vaatii siis aina aseluvan, johon on liitetty yksityinen valmistusoikeus kaliiperin muuntamista varten. Aseluvan kaliiperin muuntamista varten voi hakea poliisilaitokselta ja maksu siitä on 105 €.

Ampuma-aselaki 1/1998 Finlexissä

Lisätietoja

ylitarkastaja Jussi Kytösaari 0295 481 896 tai jussi.kytosaari@poliisi.fi

Poliisihallitus Poliisin lupapalvelut Uutinen