Ikäihmisten asuntoihin tunkeutuneita huijareita otettiin kiinni Espoossa ja Helsingissä

27.5.2021 13.36
Uutinen

Helsingin ja Länsi-Uudenmaan poliisilaitosten omaisuusrikostutkintaryhmät ovat tutkineet kevään aikana omaisuusrikossarjoja, joissa ikäihmisten asuntoihin on tunkeuduttu erilaisilla tekosyillä, kuten huoltomiehiksi ja tuholaistorjujiksi tekeytyen. Poliisi on ottanut kevään aikana kiinni useita henkilöitä epäiltynä teoista.

Pääosin teot ovat saaneet alkunsa epäiltyjen uhrille tekemällä puhelinsoitolla, jossa on ilmoitettu tulevasta huoltokäynnistä. Tämän jälkeen uhrin asunnolle on saapunut välillä jopa kolme huoltomiehiksi tekeytynyttä henkilöä, joista yksi on jäänyt jututtamaan uhria ja muut ovat menneet tarkistamaan esimerkiksi asunnon pattereita. Tarkistusta tehdessään henkilöt ovat penkoneet samanaikaisesti asuntoa löytääkseen uhrin pankkikortteja ja -tunnuksia.

Useissa tapauksissa tekijöillä on ollut mukanaan tekaistu maksupäätelaite. Ikäihmisiltä on pyydetty tarkastuskäynnistä muutaman euron maksu, joka on täytynyt tehdä pankkikortilla. Tällä tavoin on saatu selville uhrin pankkikortin pin-koodi.

– Ennen asunnosta poistumista uhrin pankkikortti on anastettu. Joissakin tapauksissa on käytetty tekaistua veruketta kortin toimimattomuudesta, ja menty ulos, missä nettiyhteys olisi parempi. Korttia ei tietysti koskaan palautettu, kertoo rikoskomisario Kari Martikainen Helsingin poliisilaitoksen törkeän omaisuusrikollisuuden tutkinnasta.

Useissa tapauksissa epäillyt nostivat ikäihmisen tilillä olevat rahat pankkiautomaateista. Yhdessä tapauksessa asunnosta anastetulla pankkikortilla ostettiin eri liikkeistä matkapuhelimia yhteensä lähes 15 000 euron arvosta. Uhrien asunnoista anastettiin jossain tapauksissa lisäksi muuta omaisuutta, kuten koruja ja käteistä rahaa. Rikoshyöty oli kokonaisuudessaan noin 22 000 euroa.

Teot ovat kohdistuneet ikäihmisiin. Useissa tapauksissa asianomistajat ovat olleet yli 90-vuotiaita.

– Nämä häikäilemättömät teot, jotka ovat kohdistuneet yhteiskunnassamme erityisen haavoittuvassa asemassa oleviin henkilöihin, ovat varkaus- ja petosrikosten törkeitä tekomuotoja. Lisäksi tekojen suunnitelmallisuus ja osallisten epäiltyjen henkilömäärä huomioiden voidaan puhua järjestäytyneestä rikollisuudesta, joka on tuomioiden koventamisperuste, kertoo rikoskomisario Klaus Geiger Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen järjestäytyneen rikollisuuden (JR) ja omaisuusrikollisuuden tutkinnasta.

Kaksi epäiltyä otettiin kiinni Jätkäsaaressa maaliskuun puolessa välissä

Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen JR-omaisuusrikostutkintaryhmä kohdisti maaliskuun 2021 puolessa välissä tarkkailua mieheen ja naiseen, joiden epäiltiin syyllistyneen ikäihmisten huijauksiin.

Pariskunnan havaittiin menevän Jätkäsaaressa sijaitsevaan rappuun huoltomiehen vaatetus yllään. Poliisi otti pariskunnan kiinni verekseltään heidän poistuttuaan rikospaikalta. Ilmeni, että he olivat käyneet rapussa asuvan 97-vuotiaan henkilön asunnossa huoltomiehiksi tekeytyneinä.

Kaksikon epäillään pyytäneen ikäihmistä maksamaan huoltokäynnistä pankkikortilla heidän mukanaan olleeseen niin sanottuun maksupäätelaitteeseen. Näin heidän epäillään saaneen tietoonsa uhrin pankkikortin pin-koodin. Tämän jälkeen he poistuivat asunnosta. Kiinnioton yhteydessä toisen epäillyn hallusta löytyi uhrin pankkikortti.

Kolme epäiltyä otettiin kiinni Leppävaarassa maaliskuun lopussa

Helsingin poliisilaitoksen törkeän omaisuusrikollisuuden tutkinta kohdisti maaliskuun 2021 lopussa tarkkailua mieheen, jonka epäiltiin syyllistyneen ikäihmisten huijauksiin. Kohdehenkilön havaittiin menevän toisen miehen kanssa ikäihmisen asuntoon Espoon Leppävaarassa, ja heidän seurassaan ollut nainen jäi rapun ulkopuolelle seuraamaan tilannetta.

Kohdehenkilö piti asunnossa ollessaan puhelua auki ulkona olleen naisen kanssa. Miesten epäillään etsineen asunnosta uhrin pankkitunnuksia.

Poliisi otti toisen miehen kiinni tämän poistuttua asunnosta, ja toinen mies otettiin kiinni uhrin asunnosta. Rapun ulkopuolelle vartioimaan jäänyt nainen otettiin myös kiinni.

– Vuosien 2020-2021 aikana pelkästään Helsingissä on tapahtunut yli sata rikosta, joissa ikäihmisten asuntoihin on tunkeuduttu erilaisilla tekaistuilla syillä anastustarkoituksessa. Helsingin poliisilaitoksella tehtiin alkuvuodesta 2021 omaisuusrikostutkinnan uudelleenjärjestelyjä, jotta käynnissä oleviin vakaviin omaisuusrikossarjoihin ja -ilmiöihin pystyttäisiin puuttumaan entistä tehokkaammin. Samanaikaisesti poliisilaitosten välistä yhteistyötä omaisuusrikostutkinnan alalla on kehitetty, mikä on erittäin tärkeää, koska rikossarjat levittäytyvät eri poliisilaitosten alueille. Tämän tyyppisiä rikoksia tekee suhteellisen pieni ammattirikollisten piiri, jolloin muutamien keskeisten tekijöiden kiinniottamisella voi olla suuri vaikutus rikosten vähenemiseen, sanoo Helsingin poliisilaitoksen ammattimainen rikollisuus -toiminnon johtaja, rikostarkastaja Markku Heinikari.

Helsingin ja Länsi-Uudenmaan poliisilaitosten tutkimassa rikoskokonaisuudessa on ollut vangittuna yhteensä kuusi henkilöä. Heidän epäillään syyllistyneen eri kokoonpanoissa ainakin noin 30 rikokseen, joissa ikäihmisten asuntoihin on tunkeuduttu tekaistulla syyllä ja pyritty erehdyttämällä saada haltuun heidän pankkikorttinsa ja pankkikortin pin-koodi.

Teot ovat tapahtuneet vuosien 2020-2021 aikana pääosin Helsingissä ja Espoossa. Osa esitutkintapöytäkirjoista saatetaan syyteharkintaan toukokuun aikana.

– Olisi tärkeää, että ihmiset varmistaisivat isännöitsijältä tai kiinteistön huollosta vastaavalta yritykseltä, onko huoltomiestä tai muuta vastaavaa tilattu, ennen kuin päästävät ketään tuntemattomia sisälle kotiinsa. Iäkkäiden ihmisten ja heidän läheisten olisi keskusteltava aika ajoin turvallisuuteen liittyvistä riskeistä, sanoo rikoskomisario Kari Martikainen Helsingin poliisilaitokselta.

Tietoa yleisistä huijaustavoista löytyy esimerkiksi poliisin verkkosivulta poliisi.fi/petosrikokset.

Espoo Helsingin poliisilaitos Helsinki Länsi-Uudenmaan poliisilaitos Rikokset ja tutkinta Uutinen
Helsingin poliisilaitos
Länsi-Uudenmaan poliisilaitos
rikosasiat