Ilmoita yleisötilaisuuden järjestämisestä ajoissa

Julkaisuajankohta 14.7.2021 11.20
Uutinen

Kesän erilaisten yleisötilaisuuksien järjestäminen on nyt kokoontumisrajoitusten lievennyttyä vilkastunut. Tämän takia poliisin lupapalveluissa yleisötilaisuusilmoitusten käsittely on osin ruuhkautunut.

- Tähän on vaikuttanut tapahtumien runsaan määrän lisäksi myös se, että poliisille on jätetty ilmoituksia asian käsittelyn kannalta liian myöhäisenä ajankohtana ja puutteellisin tiedoin, lupahallintopäällikkö Hanna Piipponen Poliisihallituksesta sanoo. 

Järjestäjän on tehtävä yleisötilaisuuden järjestämisestä kirjallinen ilmoitus järjestämispaikan poliisille vähintään viisi vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista. Poliisi voi hyväksyä pienempien tapahtumien kohdalla myöhemminkin tehdyn ilmoituksen, jos tilaisuuden järjestämisestä ei aiheudu haittaa yleiselle järjestykselle. Ilmoitus tulisi jätettäessä olla liitteineen täydellinen. 

Piipposen mukaan myöhäisenä ajankohtana jätetty tai puutteellinen yleisötilaisuusilmoitus aiheuttaa hankaluuksia lupaviranomaiselle ja yleisötilaisuuden järjestäjälle. 

- Viiden vuorokauden aikaraja on minimiaika ja tässä ajassa jätetty ilmoitus ei takaa järjestäjälle riittävästi aikaa viranomaismääräysten toteuttamiselle, mikä voi ääritapauksessa johtaa tapahtuman peruuntumiseen. 

Lupaviranomaiselle järjestäjän myöhäinen toiminta voi aiheuttaa sen, ettei yleisötilaisuutta koskevaa päätöstä saada tehtyä järjestäjän kannalta riittävän ajoissa ja muiden lupa-asioiden käsittely ruuhkautuu kesäajan muutoinkin vilkkaan lupakysynnän aikana. 

Turvallisuudesta vastaa järjestäjä

Hanna Piipponen muistuttaa että yleisötilaisuuden ja yleisön turvallisuudesta vastaa järjestäjä. 

- Yleisötilaisuusilmoitusten riittävän aikainen jättäminen ja oikea sisältö ovat edellytykset yleisötilaisuuden kokonaisturvallisuuden toteutumiselle. Tapahtumalla on parhaat mahdollisuudet onnistua huolellisesti tehdyn etukäteissuunnittelun ja viranomaisten kanssa tehdyn yhteistyön avulla. 

Yleisötilaisuusilmoitusten jättämisestä löytyy ohjeet poliisin verkkosivuilta Yleisötilaisuudet - Poliisi

Etusivun uutinen Poliisihallitus Poliisin lupapalvelut Uutinen