Anmäl offentliga tillställningar i tid

Utgivningsdatum 14.7.2021 11.20
Nyhet

I och med att begränsningarna av sammankomster har lindrats ordnas allt fler offentliga tillställningar av olika slag i sommar. Av denna orsak är behandlingen av anmälningar om offentliga tillställningar vid polisens tillståndstjänster delvis fördröjd.

- En orsak förutom det stora antalet tillställningar är att anmälningar har lämnats in till polisen för sent med tanke på behandlingen och med bristfälliga uppgifter, säger chefen för tillståndsförvaltningen vid Polisstyrelsen, Hanna Piipponen. 

Arrangören är skyldig att lämna in en skriftlig anmälan om en offentlig tillställning till polisen minst fem dygn innan tillställningen börjar. Beträffande mindre evenemang kan polisen godkänna en anmälan som lämnats in senare om tillställningen inte stör den allmänna ordningen. Anmälan ska vara fullständig med nödvändiga bilagor när den lämnas in. 

En anmälan om offentlig tillställning som lämnats in sent eller som är bristfällig leder enligt Piipponen till problem för tillståndsmyndigheten och för den som ordnar den offentliga tillställningen. 

- Tidsgränsen på fem dygn är en minimitid. Om en anmälan lämnats in inom denna tid kan det inte garanteras att arrangören har tillräckligt med tid att säkerställa myndighetsbestämmelserna, vilket i extremfall kan leda till att tillställningen ställs in. 

Om arrangören är sent ute kan det leda till att tillståndsmyndigheten inte kan fatta beslut om den offentliga tillställningen så snabbt som arrangören önskar. Inom handläggningen av övriga tillståndsärenden blir köerna långa på sommaren när mängden ansökningar om tillstånd även i övrigt är stor. 

Hanna Piipponen påminner om att det är arrangören som ansvarar för den offentliga tillställningens och publikens säkerhet. 

- Anmälningar om offentliga tillställningar ska lämnas in i tillräckligt god tid och innehålla all nödvändig information för att säkerställa den övergripande säkerheten på en offentlig tillställning. Genom noggrann förhandsplanering och samarbete med myndigheterna skapas de bästa förutsättningarna för en lyckad tillställning. 

 
Anvisningar om hur anmälningar om offentliga tillställningar lämnas in finns på polisens webbplats Offentlig tillställning - Polisen 

Nyheter Polisstyrelsen Startsidans stor nyhet Tillståndtjänst