Ilmoitus yleistiedoksiannosta POL-2024-73848

Julkaisuajankohta 17.5.2024 8.06

Ilmoitus yleistiedoksiannosta on julkaistu poliisin verkkosivuilla 17.5.2024. Ilmoituksen asianumero on POL-2024-73848

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Lounais-Suomen poliisilaitoksen Turun pääpoliisiasemalla on nähtävänä 14 päivän ajan tämän ilmoituksen julkaisemisesta lukien seuraavia henkilöitä koskevat päätökset lupa-asiassa:

 

Taurén Joni H, (5650/PH/000002/2024)

Sheikh Abdi Osman A, (POL-2023-185481)

Rantala Minna P, (POL-2023-176126)

Nordblad Petri J, (POL-2023-119450)

 

 

Päätökset ovat nähtävillä osoitteessa:

Lounais-Suomen poliisilaitos
Turun pääpoliisiasema
Eerikinkatu 40-42, A -porras
20100 TURKU

Avoinna:
ma - pe klo: 8.00 - 16.15

 

Lisätietoja antaa tarvittaessa:
Lupa-asiat ark. 10.00 - 11.00 puh. 0295 445 044

 

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisajankohdasta.

Lounais-Suomen poliisilaitos Yleistiedoksianto