Meddelande berörande offentlig delgivnin POL-2024-73848

Utgivningsdatum 17.5.2024 8.06

Meddelande av offentlig delgivning har publicerats på polisens websida den 17. Maj 2024. Meddelandets diarienummer är POL-2024-73848

Som offentlig delgivning meddelas att på polisinrättningen i Åbo finns tillgänglig i 14 dagar från och med publiceringen av detta meddelande beslut om tillståndsärenden angående följande personer:

 

Taurén Joni H, (5650/PH/000002/2024)

Sheikh Abdi Osman A, (POL-2023-185481)

Rantala Minna P, (POL-2023-176126)

Nordblad Petri J, (POL-2023-119450)

 

Besluten finns tillgängliga på adressen:

Polisinrättningen i Sydvästra Finland
Åbo Huvudpolisstation
Eriksgatan 40 - 42
20100 ÅBO

Öppentieder:

Må - Fre kl. 8.00 - 16.15

 

Tilläggsinformation ges av:
Tillståndsärenden vardagar kl. 10.00 - 11.00, tel
0295 445 044

 

Delfående anses ha ägt rum sju dagar efter tidpunkten av publiceringen av detta meddelande.

Offentlig delgivning Polisinrättningen i Sydvästra Finland