Itä-Uudenmaan- ja Helsingin poliisilaitos järjestävät ampuma-asekouluttajakoulutuksen lauantai-na 3.9.2022

Julkaisuajankohta 17.5.2022 15.59
Uutinen

Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen ja Helsingin poliisilaitoksen lupavalvontayksiköt järjestävät ampuma-asekouluttajakoulutuksen lauantaina 3.9.2022 klo 9 - 16.

Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen lupavalvontayksikkö järjestää ampuma-asekouluttajakoulutuksen lauantaina 3.9.2022 klo 9 - 16 Vantaan pääpoliisiasemalla, osoite Rahtitie 1 A, 01530 Vantaa. 
Koulutus videoidaan suorana ja siihen voi osallistua Helsingin pääpoliisiasemalla (poliisi-talo 2), osoite Pasilanraitio 11, 00240 Helsinki. Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti Itä-Uudenmaan- ja Helsingin poliisilaitoksen alueella toimivia kouluttajia varten. 

Ampuma-asekouluttajaksi voidaan hyväksyä se, joka:

1) on täyttänyt 20 vuotta ja suostuu tehtävään;
2) on ampuma-aseen hallussapitoon oikeuttavan luvan haltija;
3) on yhdistyslain 4 §:ssä tarkoitetun yhdistyksen jäsen tai sen palveluksessa; sekä
4) on hyväksytysti suorittanut Poliisihallituksen määrittämät vaatimukset täyttävän, poliisin järjestämän koulutuksen (ampuma-asekouluttajakoulutus), joka sisältää ainakin ampuma-aseita koskevaan lainsäädäntöön, niiden turvalliseen käsittelyyn ja säilyttämiseen, am-puma-asekouluttajan oikeuksiin ja velvollisuuksiin sekä kouluttajana toimimiseen liittyvät opetusaiheet.
Ampuma-asekouluttajaksi hyväksyminen on voimassa enintään 10 vuotta.

Yhdistykset ehdottavat henkilöitä kouluttajakoulutukseen 

Ampuma-asekouluttajaksi hyväksyy yhdistyksen tekemästä hakemuksesta ampuma-asekouluttajaksi haettavan henkilön kotikunnan poliisilaitoksen poliisipäällikkö tai tehtä-vään määrätty muu päällystöön kuuluva poliisimies, joka myös muuttaa hyväksymiseen liitettyjä ehtoja ja rajoituksia. Poliisipäällikkö tai tehtävään määrätty muu päällystöön kuu-luva poliisimies voi hakemuksesta hyväksyä 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetuksi koulu-tukseksi myös muun vastaavat edellytykset täyttävän koulutuksen. 

Vantaalla tapahtuvaan koulutukseen yhdistyksiä pyydetään lähettämään ehdotuksensa koulutukseen osallistujista Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen lupavalvonnan virkasähköpos-tiin 31.07.2022 mennessä aseluvat.ita-uusimaa@poliisi.fi.

Helsingissä tapahtuvaan koulutukseen tiedot tulee lähettää poliisilaitoksen virkasähköpos-tiin 31.07.2022 mennessä aseasiat.helsinki@poliisi.fi

Poliisilaitokset ilmoittavat yhdistyksille koulutuksiin hyväksytyt

Itä-Uudenmaan poliisilaitokselle osallistumismaksu on maksettava viimeistään viikkoa ennen koulutuspäivää.

Maksun saaja: Itä-Uudenmaan poliisilaitos 
Tilille: FI19 1804 3000 0158 34 /Nordea
Summa: 35 €
Maksun viite:  Koulutus ja oma nimi 

Helsingin poliisilaitokselle osallistumismaksu on maksettava viimeistään viikkoa ennen koulu-tuspäivää.
  
Maksun saaja: Helsingin poliisilaitos 
Tilille: FI40 8129 9710 0126 59 /Danske Bank
Summa: 35 €
Maksun viite:  Koulutus ja oma nimi