Många fordon på trottoarerna som inte hör hemma där

9.4.2021 18.31
Nyhet

På övervakningsdagen för att förbättra säkerheten för oskyddade trafikanter delades många sanktioner ut till olika trafikanter. Anmärkningar och avgifter för trafikförseelser delades ut bland annat till cyklister och förare av lätta elfordon som körde på trottoaren.

Polisen anordnade igår den 8 april en intensivövervakning, vars syfte var att förbättra säkerheten för oskyddade trafikanter. I samband med övervakningen ingrep polisen i allt sådant trafikbeteende som äventyrade säkerheten för i första hand fotgängare, cyklister och förare av lätta elfordon.

- Tyvärr var trafikbeteendet och regelefterlevnaden inte önskvärt på alla håll och polisen var tvungen att ingripa i alla trafikantgruppers verksamhet under dagen. De flesta orsakerna för att ingripa förekom på trottoarerna där det fanns trafikanter som inte skulle vara där, säger polisinspektör Heikki Kallio vid Polisstyrelsen.

Endast en person under 12 år får cykla på trottoaren

Polisen vill påminna om att endast en person under 12 år får cykla på trottoaren, om det inte orsakar betydande olägenheter för fotgängartrafiken. Dessutom kan ett självbalanserande lätt elfordon, som förblir balanserat även när fordonet inte rör sig eller inte har en förare också köras på trottoaren. I detta fall ska föraren ge fotgängaren ohindrad passage. 

Under dagen blev polisen tvungen att ingripa när bilar hade parkerats eller stannat på cykelvägar, trottoarer eller alltför nära övergångsställen och utfärda 12 avgifter för felparkering för dessa förseelser. Totalt 31 anmärkningar och böter gavs för försummelse av väjningsplikten vid övergångsställen och cykelöverfarter.

Till cyklister utfärdades totalt nästan 450 anmärkningar eller avgifter för trafikförseelser, merparten av dem berodde på att cyklisten körde på trottoaren. Förare av lätta elfordon fick nästan 90 sanktioner främst för att ha kört på trottoaren. Fotgängare gjorde sig omkring 150 gånger skyldiga till att gå mot rött ljus vilket också var värt en sanktion.

Polisen fortsätter att främja trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter genom att anordna en övervakningsdag av regeln gällande övergångsställen nästa veckas onsdag den 14 april 2021.

Nyheter Polisstyrelsen Startsidans stor nyhet Trafik
Polisstyrelsen
fotgängare
lätt trafik
trafikövervakning