Julkinen kuulutus POL-2024-73965

Julkaisuajankohta 17.5.2024 10.22 | Julkaistu suomeksi 17.5.2024 klo 10.37

Ilmoitus julkisesta kuulutuksesta on julkaistu poliisin verkkosivuilla 17.05.2024. Ilmoituksen asianumero on POL-2024-73965.

Julkisena kuulutuksena ilmoitetaan, että Oulun poliisilaitoksella on takavarikossa alla lueteltu omaisuus, joka on määrätty palautettavaksi omistajalleen. Oulun poliisilaitos kehottaa kyseisen omaisuuden omistajaa, tai muita, joilla on oikeus kyseiseen omaisuuteen, ilmoittautumaan ja vaatimaan omaisuutta itselleen kuuden (6) kuukauden kuluessa tämän ilmoituksen tiedoksisaannista.

Takavarikossa ollut omaisuus siirtyy valtiolle kuuden (6) kuukauden jälkeen, tämän kuulutuksen tiedoksisaannista pakkokeinolain 7 luvun 23 §:n nojalla, mikäli sitä ei vaadita palautettavaksi.

Ilmoitus: 5770/R/9196/24/PAI/1 
Esine numero 2: Käyttövaatteet, housut Dimex

Esine numero 3:Työvaatteet, 2 kpl huomioliivejä

Esine numero 4: Varoituskyltti

Ilmoitus mahdollisesta oikeudesta kuulutettuun omaisuuteen on toimitettava kuulutuksen määräpäivään mennessä osoitteella Oulun poliisilaitos, PL45, 90101 Oulu tai sähköpostitse kirjaamo.oulu@poliisi.fi. Ilmoituksessa tulee käyttää viitetietona rikosilmoitusnumeroa sekä pakkokeinon yksilöivää tunnistetta.

Mahdollisuudesta tutustua kuulutettuun omaisuuteen on sovittava erikseen.

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisajankohdasta.