Keskusrikospoliisi on aloittanut esitutkinnan Finpro USA:n toimintaan liittyvästä epäillystä julkisten varojen väärinkäytöstä

Julkaisuajankohta 29.1.2024 13.57
Uutinen

Esitutkinta liittyy aiemmin julkisuudessa esillä olleeseen epäilyyn, jossa Finpro:n entisen työntekijän epäillään käyttäneen väärin julkisia varoja.

Keskusrikospoliisi on aloittanut esitutkinnan Finpro:n toimintaan liittyvässä asiakokonaisuudessa, joka liittyy aiemmin julkisuudessa esillä olleeseen epäilyyn julkisten varojen väärinkäytöstä Finpro:n entisen työntekijän toimesta.

Aiemmin Keskusrikospoliisi tiedotti aloittaneensa esitutkintalain mukaisen esiselvityksen, jossa tarkoituksena oli selvittää, onko asiassa syytä epäillä rikosta ja ovatko Suomen viranomaiset toimivaltaisia käsittelemään asiaa. Esiselvityksessä ilmenneen perusteella asiassa on syytä epäillä tapahtuneen rikos ja Suomen viranomaisilla on toimivalta rikosasian esitutkinnassa. Esitutkinta aloitettiin syyttäjän päätöksellä. 

Keskusrikospoliisi ei tässä vaiheessa enempää kommentoi asianosaisten henkilöllisyyttä, epäiltyjä rikosnimikkeitä, tutkinnan laajuutta tai mahdollista aikataulua.