Centralkriminalpolisen har inlett en förundersökning om misstänkt missbruk av offentliga medel i samband Finpro USA:s verksamhet

Utgivningsdatum 29.1.2024 13.57 | Publicerad på svenska 29.1.2024 kl. 15.26
Nyhet

Förundersökningen hänför sig till en misstanke som redan tidigare behandlats i offentligheten; i ärendet misstänks en av Finpros f.d. anställda ha missbrukat offentliga medel.

Centralkriminalpolisen har påbörjat en förundersökning i en helhet som hänför sig till Finpros verksamhet och som redan tidigare behandlats i offentligheten och har samband med att en av Finpros tidigare anställda misstänkta ha missbrukat offentliga medel.

Centralkriminalpolisen har redan tidigare informerat om att en utredning enligt förundersökningslagen har påbörjats. Syftet var att utreda om det finns skäl att misstänka brott och om finska myndigheter är behöriga att handlägga saken. Med stöd av det som kom fram vid utredningen finns det skäl att misstänka att ett brott har begåtts och att finska myndigheter är behöriga att göra förundersökning i brottmålet. Förundersökningen inleddes enligt beslut som fattades av åklagaren.

I detta skede kommenterar Centralkriminalpolisen inte parternas identitet, de misstänkta rubriceringarna, utredningens omfattning eller eventuella tidtabeller.

Brott och utredning Centralkriminalpolisen Nyheter