Keskusrikospoliisin esitutkinta valmistunut laajakaistahankkeeseen liittyvässä virkarikosepäilyssä

Julkaisuajankohta 10.6.2021 10.01
Uutinen

Keskusrikospoliisi on saanut valmiiksi esitutkinnan, jossa on selvitetty Keski-Suomessa sijaitsevan kunnan laajakaistahankkeeseen liittyviä päätöksentekoprosesseja. Rikosepäilyt perustuvat vuosien 2016–2018 välisiin tapahtumiin.

Esitutkinnassa epäillään keskisuomalaisessa kunnassa johtotehtävissä toiminutta henkilöä virkavelvollisuuden rikkomisesta ja luottamusaseman väärinkäytöstä. Epäilty on virkavelvollisuutensa perusteella toiminut esittelijänä kunnallisessa päätöksenteossa liittyen laajakaistahankkeen rahoitus- ja tukipäätöksiin. Laajakaistahankkeen on toteuttanut yhtiö, jossa kunta toimii osaomistajana yhdessä yhdeksän muun keskisuomalaisen kunnan kanssa. 

Epäilty virkavelvollisuuden rikkominen ja laiminlyönnit liittyvät muun muassa epäillyn menettelyyn ja huolellisuuteen virkavelvollisuutensa toteuttamisessa, kuten kunnan laajakaistahankkeelle tekemiin laina- ja osakeantipäätöksiin sekä muihin päätöksentekoon liittyviin prosesseihin. Lisäksi asiassa on syytä epäillä luottamusaseman väärinkäyttöä sen osalta, että taloudelliset riskienarvioinnit ja EU-komissiolle tehtävät ilmoitukset valtiontukiasiassa on jätetty tekemättä. 

– Kyse on hyvin laajasta asiakokonaisuudesta, johon liittyy kunnallista päätöksentekoa ja liiketoiminnallisia elementtejä sekä kansallista ja EU-lainsäädäntöä. Esitutkinnan perusteella on syytä epäillä, että virkavelvollisuuteen liittyviä säännöksiä ja määräyksiä sekä huolellisuusvelvoitetta on rikottu tahallaan ja siten on aiheutettu vähintään taloudellisen vahingon vaara kunnalle. On syytä huomioida, että paitsi laajakaistahankkeeseen liittyvä päätöksenteko myös asiakokonaisuuteen liittyvä lainsäädäntö on ollut hyvin monimutkaista, joten vaihtoehtoisesti asiassa on selvitetty tuottamuksellisen virkavelvollisuuden rikkomista, kertoo tapauksen tutkinnanjohtaja, rikostarkastaja Mikko Kiiski Keskusrikospoliisista.

Esitutkinnan aikana käytetään loppulausuntomenettelyä, minkä jälkeen rikosasia siirretään syyteharkintaan Syyttäjävirastoon. 

Asiakokonaisuuteen liittyvät myös laajakaistahankkeen toteuttaneen yhtiön muut osaomistajat, jotka ovat keskisuomalaisia kuntia. Kuntien menettelyjä laajakaistahankkeeseen liittyvissä rahoitus- ja tukipäätöksissä selvitetään tällä hetkellä esitutkintalain mukaisessa esiselvityksessä ja sen perusteella tehdään myöhemmässä vaiheessa ratkaisut mahdollisesta esitutkinnan käynnistämisestä.
 

Keskusrikospoliisi Rikokset ja tutkinta Uutinen