Centralkriminalpolisens förundersökning gällande misstänkt tjänstebrott i samband med ett bredbandsprojekt är klar

Utgivningsdatum 10.6.2021 10.01
Nyhet

Centralkriminalpolisen har avslutat sin förundersökning där beslutsprocesserna i samband med ett bredbandsprojekt i en kommun i Mellersta Finland utreddes. Misstankarna om brott grundar sig på händelser mellan åren 2016 och 2018.

En person med chefsuppgifter i en kommun i Mellersta Finland misstänks för brott mot tjänsteplikt och missbruk av förtroendeställning. Den misstänkta var utgående från sin tjänsteplikt föredragande vid kommunalt beslutsfattande i samband med finansierings- och stödbeslut som fattades för bredbandprojektet. Bredbandsprojektet genomfördes av ett företag i vilket kommunen är delägare tillsammans med nio andra kommuner i Mellersta Finland. 

Det misstänkta brottet mot tjänsteplikt och försummelserna har samband med bland annat den misstänktas förfarande och omsorg då hen utövade sin tjänsteplikt, såsom kommunens beslut om lån och aktieemission för bredbandsprojektet och andra processer som har samband med beslutsfattandet. I ärendet finns det även skäl att misstänka missbruk av förtroendeställning eftersom de ekonomiska riskbedömningarna och anmälningarna till EU-kommissionen i statsunderstödsärendet har lämnats ogjorda. 

– Det är fråga om en mycket omfattande helhet med kommunalt beslutsfattande och element som hör till affärsverksamhet, dessuom också både nationell lagstiftning och EU:s lagstiftning. Utgående från förundersökningen finns det skäl att misstänka att brotten mot föreskrifter och bestämmelser som hänför sig till tjänsteplikten och omsorgsplikten är avsiktliga och kommunen på det sättet orskats åtminstone fara för ekonomisk skada. Det finns skäl att ta i beaktande att beslutsfattandet relaterat till bredbandsprojektet och lagstiften som har samband med denna helhet, var mycket komplex och därför har vi alternativ utrett saken som brott mot tjänsteplikt av oaktsamhet, berättar undersökningsledaren, kriminalinspektör Mikko Kiiski vid Centralkriminalpolisen.

Under förundersökningen används förfarandet avslutande utsaga, varefter brottmålet lämnas till åklagarämbetet för åtalsprövning. 

Denna helhet har samband med också de övriga delägarna i det företag som genomförde bredbandsprojektet, de övriga delägarna är kommuner i Mellersta Finland. Kommunernas förfarande beträffande finansierings- och stödbesluten i samband med bredbandsprojektet utreds för tillfället som förutredning enligt förundersökningslagen och utgående från den avgörs i ett senare skede om en eventuell förundersökning ska inledas.
 

Brott och utredning Centralkriminalpolisen Nyheter