Keskusrikospoliisissa käynnistyi hanke nuorten vakavaan tietoverkkorikollisuuteen puuttumiseksi

Julkaisuajankohta 9.3.2021 10.00
Uutinen

Kyberrikoksista epäiltyjen joukossa on vuosittain huomattava määrä nuoria ja jopa alaikäisiä. Tähän haasteeseen vastaamaan Keskusrikospoliisissa on käynnistetty nuorten tietoverkkorikollisuuden varhaiseen puuttumiseen keskittyvä hanke, Cybercrime Exit.

Cybercrime Exit -hankkeen kohderyhmänä ovat 15–25-vuotiaat nuoret, jotka ovat tehneet tietoverkkorikoksen tai ovat vaarassa syyllistyä rikolliseen toimintaan. Hanketta rahoittaa Euroopan unionin sisäisen turvallisuuden rahasto. 

Vastaavissa kansainvälisissä nuorille suunnatuissa rikoskierteen katkaisun ohjelmissa on huomattu, että rikollisen toiminnan rajoja voidaan koetella ja ylittää jo hyvin nuorella iällä, jopa 12-vuotiaana. Useat vakavista tietoverkkorikoksista kiinniotetut ovat myös olleet huomattavan usein alaikäisiä. Vuonna 2019 kyberrikoksista epäiltyjen joukossa oli Suomessa yli 50 alle 25-vuotiasta, joista 17 henkilöä olivat alaikäisiä.

– Kyberrikollisuuden muuttuessa ammattimaiseksi on siihen puuttuminen yhä haastavampaa. On tärkeää, että meillä kehitetään kykyä puuttua nuorten rikolliseen toimintaan heti, kun laittoman toiminnan rajan ylittyy, jotta haitalliseen kehitykseen voidaan vaikuttaa, sanoo Cybercrime Exit -hankkeen projektipäällikkö Viivi Lehtinen Keskusrikospoliisista.

Hankkeen avulla pyritään puuttumaan nuorten tekemään tietoverkkoon ja tietojärjestelmiin kohdistuvaan tietoverkkosidonnaiseen rikollisuuteen. Keskusrikospoliisiin sijoitettu poliisin kyberrikostorjuntakeskus toimii hankkeen tukikohtana. 

– Yleinen mielikuva hakkereista on yhä kielteinen ja heitä pidetään valitettavan usein rikollisina. Valkohattuhakkerit ovat kuitenkin erittäin tarpeellisia ammattilaisia ja tämä pitäisi tunnistaa hyvänä ja tärkeänä uramahdollisuutena. Cybercrime Exit -hankkeessa pyritään muun muassa tuomaan esiin rajoja, joiden sisällä valkohattuhakkerit toimivat, auttamaan tunnistamaan, milloin toiminta on rikollista ja kannustamaan oivassa urapolussa eteenpäin, sanoo poliisin kyberrikostorjuntakeskuksen päällikkö, rikostarkastaja Mikko Rauhamaa.

Hankkeessa kehitetään rikoskierteen katkaisun interventio-ohjelmaa sekä rakennetaan ja edistetään yhteistyötä viranomaisten, järjestöjen ja muiden tahojen kanssa. Tavoitteena on kyetä ennaltaehkäisemään tietoverkkorikollisuutta myös tulevaisuudessa.

– Tietoteknisesti kyvykkäitä osaajia tarvitaan tulevaisuudessa yhä enemmän. Siksi on tärkeää, että lapsilla ja nuorilla on saatavilla tietoa siitä, miten esimerkiksi hakkerointia eli tietoturvatestaamista voi tehdä eettisesti ja laillisesti. On tärkeää, että nuoret ymmärtävät rikolliseen toimintaan liittyvät seuraukset ja tunnistavat siihen sisältyvän vastuun. Nuorella iällä saatu rikosrekisterimerkintä voi hankaloittaa tai estää pääsyn haluttuun opiskelu- tai työpaikkaan, sanoo rikoskomisario Marko Leponen KRP:stä.

Hakkerointihaaste auttaa ohjaamaan nuoren tietoteknisiä kykyjä oikeaan suuntaan

Cybercrime Exit -hankkeessa tehdään yhteistyötä nuorten kanssa toimivien viranomaisten, kansalaisjärjestöjen ja tietoturva-alan kanssa, jotta hakkeroinnista kiinnostuneille löytyisi innostavia ja laillisia mahdollisuuksia tuoda esiin omaa osaamistaan.

Keskusrikospoliisi on mukana 9.3.2021 käynnistyneessä 13–18-vuotiaille nuorille suunnatussa Generation Z Hack -tietoturvahaastekampanjassa. Kampanjassa ohjataan nuoria tietoturvallisuuden pariin ja opetellaan hakkeroimaan eettisesti harjoittelemalla erilaisia tietoturvatestaamisen muotoja. Haastekampanjassa on mukana myös Digi- ja väestötietovirasto ja tietoturvaan keskittyneitä yrityksiä. Haasteeseen voi tutustua sen nettisivuilla.

– Haastekampanja on loistava tapa testata omia tietoteknisiä taitojaan turvallisessa ja laillisessa ympäristössä. Haasteeseen osallistumalla nuoren on mahdollista näyttää kykyjään alan ammattilaisille, mikä voi johtaa esimerkiksi työ- tai harjoittelupaikan saamiseen, Lehtinen sanoo. 

Keskusrikospoliisi Poliisin ennalta estävä toiminta Uutinen