Centralkriminalpolisen har inlett ett projekt för att komma åt allvarlig datanätsbrottslighet bland unga

Utgivningsdatum 9.3.2021 10.00
Nyhet

Varje år finns det bland de som är misstänkta för cyberbrott ett anmärkningsvärt antal unga och till och med minderåriga. För svara på den här utmaningen har Centralkriminalpolisen startat projektet Cybercrime Exit, som fokuserar på ett tidigt ingripande i datanäts-brottslighet bland unga.

Målgruppen för projektet Cybercrime Exit är 15–25-åriga ungdomar som har begått datanätsbrott eller löper en uppenbar risk att bli inblandade i brottslig verksamhet. Projektet finansieras av EU:s fond för inre säkerhet. 

I motsvarande internationella program för att avbryta ungdomars brottsspiraler har det konstaterats att gränserna för brottslig verksamhet kan testas och överskridas redan i mycket låg ålder, ibland så låg som 12 år.  Många av de som gripits för allvarliga datanätsbrott har anmärkningsvärt ofta varit minderåriga. Bland de som år 2019 var misstänkta för cyberbrott i Finland var mer än 50 under 25 år, 17 av dem var minderåriga.

– I och med att cyberbrottslighet har blivit yrkesmässig är det allt svårare att komma åt den. 
Det är viktigt att vi utvecklar vår kompetens att komma åt ungdomars brottsliga handlingar genast då gränsen för olagliga handlingar överskrids, för att den skadliga utvecklingen ska kunna påverkas, säger Viivi Lehtinen, som är projektchef för projektet Cybercrime Exit vid Centralkriminalpolisen.

Med hjälp av projektet försöker vi komma åt ungdomars datanätverksbundna brottslighet riktad mot datanät och informationssystem. Bas för projektet är Polisens centrum mot cyberbrottslighet, som finns vid Centralkriminalpolisen.

Fortfarande är den bild folk vanligen har om hackare negativ och beklagligt ofta anses de vara kriminella. Så kallade vithattshackare (white hat hackers) är dock synnerligen viktiga proffs vilket bör ses som en god och viktig karriärmöjlighet.      

– Inom programmet Cybercrime Exit är det meningen att vi ska ta upp de gränser inom vilka vithattshackarna är aktiva, hjälpa deltagarna att identifiera när en verksamhet är brottslig och sporra dem vidare på en ypperlig yrkesbana, säger kriminalinspektör Mikko Rauhamaa, som är chef för polisens centrum mot cyberbrottslighet. 

Inom projektet utvecklas ett interventionsprogram för avbrytande av brottsspiraler, dessutom skapas och främjas samarbetet mellan myndigheter, organisationer och andra aktörer. Målet är att kunna förebygga datanätverksbrottslighet även i framtiden. 

– I framtiden finns det ett växande behov av datatekniskt kunniga personer. Därför är det viktigt att barn och unga har tillgång till information om hur det exempelvis är möjligt att hacka in sig etiskt och lagligt dvs att datasäkerhetstesta. Det är viktigt att ungdomarna förstår följderna av kriminella handlingar och det därmed relaterade ansvaret. En straffregisteranteckning man fått i ung ålder kan göra det svårt eller omöjligt att få en önskad studie- eller arbetsplats, säger CKP:s kriminalkommissarie Marko Leponen.

Hackerutmaningen hjälper unga att rikta sitt datatekniska kunnande rätt

I projektet Cybercrime Exit samarbetar vi med myndigheter, medborgarorganisationer och datasäkerhetsbranschen som jobbar med unga så att de som är intresserade av att hacka in sig ska hitta inspirerande och lagliga möjligheter att visa sitt eget kunnande.

Centralkriminalpolisen deltar i hackerutmaningskampanjen Generation Z Hack – som inleds den 9 mars och riktar sig till 13–18-åringar. I utmaningen styrs unga in i datasäkerhet och de får lära sig etisk hackning genom att pröva olika slags former av datasäkerhetstestning. I denna utmaningskampanj deltar även myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och företag som är inriktade på datasäkerhet. Här kan man bekanta sig med projektet på dess webbplats

– Hackerutmaningen är ett utmärkt sätt att testa det egna datatekniska kunnandet i en trygg och laglig omgivning. Genom att delta i utmaningen kan unga visa sitt kunnande för yrkesmänniskor och det kan till exempel leda till erbjudande om arbets- eller praktikantplats, säger Lehtinen. 

Centralkriminalpolisen Nyheter Polisens förebyggande arbete