Kuulutus 30.11.2023

Julkaisuajankohta 30.11.2023 14.14

Takavarikoitu omaisuus julkaistu 30.11.2023

Helsingin poliisilaitoksen haltuun on muuna kuin löytötavarana joutunut alla mainittu omaisuus, jonka omistajista tai hallintaan oikeutetuista ei ole tietoa.

Takavarikossa ollut omaisuus siirtyy valtiolle kuuden (6) kuukauden jälkeen tämän kuulutuksen tiedoksisaannista pakkokeinolain 7 luvun 23§:n nojalla, mikäli sitä ei vaadita palautettavaksi.

1. Rikosilmoitus 5500/R/53552/23 pakkokeino KEY2

polkupyörä, white ax

polkupyörä, helkama

polkupyörä, trek x-caliber

polkupyörä,white xc

polkupyörä, fixie

polkupyörä, x-treme alloy

polkupyörä, white xc

polkupyörä, insera nyx

polkupyörä, serious rockville

polkupyörä, marin san anselmo

polkupyörä, tunturi

polkupyörä, specialized crave

polkupyörä, white xc275

polkupyörä, scott

polkupyörä, specialized

polkupyörä, cube aim

polkupyörä, merida

polkupyörä, felt

polkupyörä, merida big nine

polkupyörä, trek marlin

polkupyörä, n1 mtb26

polkupyörä, insera reflex

polkupyörä, crecent

Ilmoitus mahdollisesta oikeudesta kuulutettuun omaisuuteen on toimitettava kuulutuksen määräpäivään mennessä osoitteella Helsingin poliisilaitos, PL 24, 00240 Helsinki tai sähköpostitse kirjaamo.helsinki@poliisi.fi

Ilmoituksessa tulee käyttää viitetietona rikosilmoitusnumeroa sekä pakkokeinon yksilöivää tunnistetta. Mahdollisuudesta tutustua kuulutettuun omaisuuteen sovitaan erikseen. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisajankohdasta.

Helsingin poliisilaitos Kuulutus